Gå til sideinnhold
Grønn

Samfunnsansvar

Flekkefjord Sparebank er ikke bare en bank, vi er også en aktiv og ansvarlig samfunnsaktør i regionen.

Den ansvarlige banken

Dette handler ikke bare om lån, sparing, sponsorater og gavefond. Det handler også om miljø, etikk og andre viktige samfunnsspørsmål. Dette er integrert i alt vi gjør.

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet utgjør et alvorlig samfunnsproblem, og det er en viktig del av bankens samfunnsansvar å bidra til å beskytte finanssystemets integritet og stabilitet, samt bidra til et legalt lokalt næringsliv. Flekkefjord Sparebank jobber aktivt for å avdekke og forhindre økonomisk kriminalitet som hvitvasking, terrorfinansiering, skatteunndragelse og korrupsjon.

Flekkefjord Sparebank er lovpålagt til å følge «Kjenn din kunde-prinsippet». Dette går ut på at vi skal kjenne bankens kunder slik at vi kan forebygge utnyttelse av bankens tjenester. Les mer her.

Personvern

Flekkefjord Sparebank behandler en rekke personopplysninger og det hviler et stort ansvar på banken ovenfor deres kunder og ansatte til å behandle og beskytte data på en god måte. Personvern har derfor alltid stått høyt på agendaen i Flekkefjord Sparebank, og dette arbeidet har blitt ytterligere opptrappet og systematisert etter innføringen av EUs personvernforordning (GDPR) og ny personopplysningslov.

Bærekraft

Vårt mål er å bidra til å skape gode og bærekraftige lokalsamfunn. Hvilke prosjekter og kunder vi finansierer, og hvordan vi opptrer overfor kunder, samfunn og miljø, skal bidra til å skape en bedre verden.

Gi oss tilbakemelding