Gå til sideinnhold

Kjenn din kunde

Har du fått spørsmål om deg og din bruk av våre bankprodukter og tjenester? Her forklarer vi hvorfor.

Flekkefjord Sparebank er pålagt til å følge det såkalte «Kjenn din kunde-prinsippet», også kjent som Know Your Customer (KYC). Dette går ut på at vi skal kjenne bankens kunder slik at vi kan forebygge utnyttelse av bankens tjenester.

Spørsmålene handler blant annet om:

  • Hvilke banktjenester og produkter du kommer til å bruke
  • Midlenes opprinnelse
  • Evt. betalinger til/fra utlandet
  • Hvor du er skattemessig bosatt
  • Dine investeringer
  • Om du er en politisk eksponert person?

Banken er pliktige til å innhente oppdatert kundeinformasjon om deg og din bruk av banken. Derfor vil banken kunne stille deg slike spørsmål flere ganger under ditt kundeforhold.

Slik oppdaterer du din kundeinformasjon

Du kan oppdatere din kundeinformasjon her. Det vil kun ta noen få minutter.

Spørsmål og svar

Hvorfor stiller banken personlige spørsmål om min økonomi eller mine transaksjoner?

Som din bank, Flekkefjord Sparebank, ønsker vi å forklare hvorfor vi stiller personlige spørsmål om din økonomi og transaksjoner. Alle banker er pålagt å ha god kunnskap om sine kunder, både privat- og bedriftskunder. Dette er fordi vi trenger å vite hva våre eksisterende og potensielle kunder har til hensikt å bruke bankforholdet til, samt hvilke tjenester de ønsker å benytte seg av. I den forbindelse kan Flekkefjord Sparebank ha behov for å innhente informasjon om ting som inntekt, gjeld, planlagte utenlandstransaksjoner eller omfanget av kontantinnskudd.

Som bank er det vår plikt å vurdere om kundeforholdet har et legitimt og naturlig formål. Vårt mål er ikke å mistenkeliggjøre noen, men å sikre at vi har tilstrekkelig kunnskap om våre kunder for å forhindre hvitvasking, terrorfinansiering eller annen økonomisk kriminalitet.

Banken kan også ha en plikt til å stille spørsmål om bakgrunnen for transaksjoner som avviker fra den typiske transaksjonsmønsteret til en kunde. Dette betyr ikke nødvendigvis at vi mistenker noe galt, men som bank har vi en plikt til å følge opp våre kunder. Dette kan noen ganger inkludere spørsmål om uvanlige transaksjoner. Ofte er forklaringen helt naturlig, for eksempel at våre kunder har arvet penger eller solgt eiendom. I slike tilfeller vil vi ofte be om dokumentasjon, da det er et lovkrav at vi kan dokumentere at vi har fulgt opp kundens bruk av banken.

Hvorfor spør banken min etter legitimasjon?

Legitimasjonskravet er skjerpet i både Norge og internasjonalt. Som bank er vi pålagt å innhente opplysninger fra kundene våre for å bekrefte kundens identitet. Oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravene fra myndighetene. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot svindel, ID-tyveri og andre former for økonomisk kriminalitet. For å opprettholde den tilliten vi har som samfunnsaktør er det avgjørende for oss å ivareta dette ansvaret. 

Dette gjøres blant annet ved å be om kopi av gyldige identifikasjonspapirer, ofte pass. Flekkefjord Sparebank må vurdere om dokumentasjon, data eller informasjon kunden har oppgitt er tilstrekkelig for å bekrefte kundens identitet.

Formålet med innhentingen er bl.a. å sikre at kundene våre ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Kan banken min kreve kopi av pass eller andre gyldige legitimasjonsdokumenter?

Som bank er vi pliktig til å oppbevare kopi av våre kunders pass eller annen gyldig legitimasjon. Vi er nemlig pålagt å kunne dokumentere at vi kjenner våre kunder, og har dokumentert at vi har bekreftet kunders identitet. Vi kan derfor ikke tilby tjenester til kunder som ikke har identifisert seg i tråd med kravene i hvitvaskingsloven.

Bankene er pålagt i loven å registrere og lagre opplysninger og dokumenter som bekrefter kundens identitet. Derfor er det ikke tilstrekkelig at kunden har vært Flekkefjord Sparebank-kunde over flere år, eller at en ansatt hos oss kjenner kunden privat.

Hva skjer hvis jeg ikke gir banken min opplysningene de etterspør?

Som bank har vi plikt til å kjenne kundene våre, og dette krever at vi innhenter en rekke opplysninger. I første omgang vil vi innhente disse opplysningene fra kunden selv. Opplysningene kunden gir vil vi så kontrollere opp mot eksempelvis pass eller annen gyldig legitimasjon og andre kilder.

Der kunden ikke ønsker å gi fra seg informasjonen som etterspørres, kan banker være forpliktet til å nekte å etablere kundeforholdet eller avvikle kundeforholdet.

Kan banken politianmelde meg?

Som din bank, Flekkefjord Sparebank, ønsker vi å forsikre deg om at vi tar vårt ansvar for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering på alvor. Dette innebærer at vi nøye følger med på kundenes transaksjoner og aktiviteter. Dersom vi oppdager noe som virker uvanlig eller mistenkelig, vil vi undersøke saken nærmere. Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at vi automatisk mistenker deg for noe kriminelt – det er en del av vårt ansvar som finansinstitusjon.

Det er viktig å merke seg at flertallet av transaksjonene vi undersøker har helt naturlige og legitime årsaker. Vi forstår at det kan oppstå situasjoner der transaksjoner kan virke mistenkelige, men vi ønsker å forsikre deg om at vår hensikt er å sikre at bankens tjenester ikke misbrukes til ulovlige formål. Dersom vi ber om ytterligere informasjon eller forklaringer, er det for å opprettholde høy sikkerhet og overholde våre plikter i henhold til gjeldende regelverk.

Vår intensjon er alltid å beskytte våre kunder og sørge for at våre tjenester blir brukt på en lovlig og ansvarlig måte. Vi er her for å hjelpe deg, og hvis du har spørsmål eller bekymringer angående din konto eller transaksjoner, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Gi oss tilbakemelding