Gå til sideinnhold
Her for deg. (3)

Samfunnsansvar og bærekraft

Flekkefjord Sparebank er ikke bare en bank, vi er også en aktiv og ansvarlig samfunnsaktør i regionen.

Den ansvarlige banken

Finansnæringen har et stort ansvar for å passe på at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet. Den må heller ikke være i strid med grunnleggende etiske prinsipper. Som lokalbank er vi bevisste vårt ansvar om å ikke bare kalle noe for bærekraft, eller fortelle omverden at bærekraft er viktig, det er en sentral del av vår identitet og integrert i vår praksis.. Nedenfor er noen konkrete eksempler.

Summer Internship

Flekkefjord Sparebank fortsetter med summer internship, hvor unge under høyere utdanning får prøve seg på relevante arbeidsoppgaver.

Summer internship 2023 gruppebilde

Utbytte til lokalsamfunnet

Nylig var det duket for en stor åpningsfest av Bankparken. Det var lagt opp til gaveutdeling fra bankens gavefond og andre aktiviteter for hele familien.

Skjermbilde

Stolt sponsor av American Festival i Farsund

Flekkefjord Sparebank sponser American Festival i Farsund. Banken var tilstede og det var lagt opp til aktiviteter for både store og små. Gaveutdeling fra bankens gavefond var også på programmet.

IMG_3638(1)

UN Global Impact

Vi er tilsluttet FNs Global Compact. Dette er FN sine prinsipp for ansvarlig næringsvirksomhet. Det forplikter oss til å drive banken i tråd med ti prinsipper som omhandler menneskerett, arbeidsmiljø, miljø og anti-korrupsjon.

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet utgjør et alvorlig samfunnsproblem, og det er en viktig del av bankens samfunnsansvar å bidra til å beskytte finanssystemets integritet og stabilitet, samt bidra til et legalt lokalt næringsliv. Flekkefjord Sparebank jobber aktivt for å avdekke og forhindre økonomisk kriminalitet som hvitvasking, terrorfinansiering, skatteunndragelse og korrupsjon.

Flekkefjord Sparebank er lovpålagt til å følge «Kjenn din kunde-prinsippet». Dette går ut på at vi skal kjenne bankens kunder slik at vi kan forebygge utnyttelse av bankens tjenester. Les mer her.

Personvern

Flekkefjord Sparebank behandler en rekke personopplysninger og det hviler et stort ansvar på banken ovenfor deres kunder og ansatte til å behandle og beskytte data på en god måte. Personvern har derfor alltid stått høyt på agendaen i Flekkefjord Sparebank, og dette arbeidet har blitt ytterligere opptrappet og systematisert etter innføringen av EUs personvernforordning (GDPR) og ny personopplysningslov.

Bærekraft

Vårt mål er å bidra til å skape gode og bærekraftige lokalsamfunn. Hvilke prosjekter og kunder vi finansierer, og hvordan vi opptrer overfor kunder, samfunn og miljø, skal bidra til å skape en bedre verden.

Miljøfyrtårn

Flekkefjord Sparebank er miljøfyrtårn-sertifisert. Som miljøfyrtårn tar vi bærekraft på alvor, og jobber kontinuerlig med miljøforbedringer. Dette er et synlig bevis på at vi tar vår del av ansvaret og gjør konkrete tiltak for klima og miljø. Fremover ønsker vi å ta enda flere steg i grønn retning.

Gi oss tilbakemelding