Gå til sideinnhold

Legitimering

Selv om du kanskje har vært kunde hos oss i mange år, og vi kjenner deg godt, er det viktig at du er legitimert på riktig måte. Alle banker er nå lovpålagt å kunne dokumentere gyldig legitimasjon på samtlige kunder. Berørte kunder blir kontaktet – andre trenger ikke å gjøre noe. 

Dersom du har BankID utstedt av Flekkefjord Sparebank:

Med tjenesten ID-sjekk i BankID-appen kan du trygt levere legitimasjon uten å møte fysisk i banken. Du trenger gyldig norsk pass eller norsk nasjonalt ID-kort. 

Slik gjør du det:

  • Gå til mobilbanken eller nettbanken. Der blir du sendt videre til BankID-appen.  
  • Nettbank: Gå til Meny/Ditt kundeforhold/Levere ny legitimasjon  
  • Mobilbank: Gå til Meny/Innstillinger/Levere ny legitimasjon 

Dersom du heller ønsker å møte i banken for å legitimere deg, så er du selvfølgelig velkommen til det.

For øvrige kunder uten BankID vil banken, i tråd med hvitvaskingsregelverket, også godta annen gyldig legitimasjon. 

Hva er gyldig legitimasjon? 

  • Pass (ikke nødpass) 
  • Nasjonalt ID-kort utstedt av et EØS-land 
  • Norsk utlendingspass (blått pass)  
  • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)  
  • Nasjonalt ID-kort fra EØS-land 
  • Utgått pass/legitimasjon godkjennes ikke 

Spørsmål og svar

Hvorfor spør banken min etter legitimasjon?

Legitimasjonskravet er skjerpet i både Norge og internasjonalt. Som bank er vi pålagt å innhente opplysninger fra kundene våre for å bekrefte kundens identitet. Oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravene fra myndighetene. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot svindel, ID-tyveri og andre former for økonomisk kriminalitet. For å opprettholde den tilliten vi har som samfunnsaktør er det avgjørende for oss å ivareta dette ansvaret. 

Dette gjøres blant annet ved å be om kopi av gyldige identifikasjonspapirer, ofte pass. Flekkefjord Sparebank må vurdere om dokumentasjon, data eller informasjon kunden har oppgitt er tilstrekkelig for å bekrefte kundens identitet.

Formålet med innhentingen er bl.a. å sikre at kundene våre ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Kan banken min kreve kopi av pass eller andre gyldige legitimasjonsdokumenter?

Som bank er vi pliktig til å oppbevare kopi av våre kunders pass eller annen gyldig legitimasjon. Vi er nemlig pålagt å kunne dokumentere at vi kjenner våre kunder, og har dokumentert at vi har bekreftet kunders identitet. Vi kan derfor ikke tilby tjenester til kunder som ikke har identifisert seg i tråd med kravene i hvitvaskingsloven.

Bankene er pålagt i loven å registrere og lagre opplysninger og dokumenter som bekrefter kundens identitet. Derfor er det ikke tilstrekkelig at kunden har vært Flekkefjord Sparebank-kunde over flere år, eller at en ansatt hos oss kjenner kunden privat.

Hva skjer hvis jeg ikke gir banken min opplysningene de etterspør?

Som bank har vi plikt til å kjenne kundene våre, og dette krever at vi innhenter en rekke opplysninger. I første omgang vil vi innhente disse opplysningene fra kunden selv. Opplysningene kunden gir vil vi så kontrollere opp mot eksempelvis pass eller annen gyldig legitimasjon og andre kilder.

Der kunden ikke ønsker å gi fra seg informasjonen som etterspørres, kan banker være forpliktet til å nekte å etablere kundeforholdet eller avvikle kundeforholdet.

Kan banken politianmelde meg?

Som din bank, Flekkefjord Sparebank, ønsker vi å forsikre deg om at vi tar vårt ansvar for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering på alvor. Dette innebærer at vi nøye følger med på kundenes transaksjoner og aktiviteter. Dersom vi oppdager noe som virker uvanlig eller mistenkelig, vil vi undersøke saken nærmere. Vær oppmerksom på at dette ikke betyr at vi automatisk mistenker deg for noe kriminelt – det er en del av vårt ansvar som finansinstitusjon.

Det er viktig å merke seg at flertallet av transaksjonene vi undersøker har helt naturlige og legitime årsaker. Vi forstår at det kan oppstå situasjoner der transaksjoner kan virke mistenkelige, men vi ønsker å forsikre deg om at vår hensikt er å sikre at bankens tjenester ikke misbrukes til ulovlige formål. Dersom vi ber om ytterligere informasjon eller forklaringer, er det for å opprettholde høy sikkerhet og overholde våre plikter i henhold til gjeldende regelverk.

Vår intensjon er alltid å beskytte våre kunder og sørge for at våre tjenester blir brukt på en lovlig og ansvarlig måte. Vi er her for å hjelpe deg, og hvis du har spørsmål eller bekymringer angående din konto eller transaksjoner, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Kjell Andre Netland

Har du spørsmål om legitimasjon? Vi hjelper deg gjerne.

Gi oss tilbakemelding