Gå til sideinnhold
37 - kajakk_11

Samfunnsutbytte

Alle har utbytte av en bank som gir tilbake. Derfor tar vi ansvar for å skape gode og levende lokalsamfunn som sponsor og gjennom gaver.

Helt siden etableringen av Flekkefjord Sparebank i 1837 har utviklingen av bankens distrikt gjennom å være en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør stått sentralt. En av våre viktigste oppgaver er å bidra til at lokalsamfunnene vi opererer i er gode steder å bo og drive næringsvirksomhet i.

Vi bidrar til et aktivt lokalmiljø

Bankens gave og sponsorvirksomhet bygger på en forutsetning om at bidragene skal være allmennyttige og komme flest mulig til gode. Det er videre en målsetning å bidra til å skape nye varige verdier og gjøre regionen til et attraktivt sted å bo og drive næringsvirksomhet i. Vi er sponsor av Lyngdal IL, Fjellparkfestivalen, Flekkefjord Sparebank Arena, Flekkefjord Fotballklubb, og en hel del andre.

foto-1413

Gjennom vårt samfunnsansvar skal vi sørge for at lokalsamfunnet, fritidstilbud, aktiviteter og lokaltiltak skal spire og gro!

Vi hjelper dere med å gjøre regionen bedre

I tillegg til å sponse lokal kultur og idrett er vi også opptatt av å støtte initiativ fra lokalområdet. Gjennom gavefondet gir vi penger til kultur, utdanning , idrett og humanitært arbeid som driftsmidler og prosjektgaver. Dette gjør vi også fordi vi mener at det skapes store verdier for området vårt utenfor sponsoratene våre, og vi vil være en støttespiller for alle som ønsker å gjøre regionen vår enda bedre.

Vi vil være en bærekraftig støttespiller for alle som ønsker å gjøre regionen vår enda bedre. Les mer her.

Gi oss tilbakemelding