Gå til sideinnhold
Owe og Rune EIK

Søk om støtte

I tillegg til å sponse lokal kultur og idrett er vi også opptatt av å støtte initiativ fra lokalområdet gjennom vårt samfunnsutbytte.

Vi støtter kultur, utdanning, idrett og humanitært arbeid gjennom driftsmidler og prosjektmidler. Dette gjør vi også fordi vi mener at det skapes store verdier for området vårt utenfor sponsoratene våre, og vi vil være en støttespiller for alle som ønsker å gjøre regionen vår enda bedre. Vi ønsker spesielt å være en pådriver for små og store tiltak som stimulerer til et levende, rikt og inkluderende lokalmiljø for barn og unge.

Prioriterte formål

  • Frivillige lag og foreninger som arbeider for og med barn og ungdom.
  • Tiltak og investeringer med varig og allmenn nytte for lokalsamfunnet.
  • Lokalt forankrede prosjekter skal prioriteres.
  • Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og tanker bak sine tiltak.                

Gavemidlene deles inn i to kategorier:

  1. Prosjektmidler – deles ut to ganger årlig med frist 15.04 og 15.10.
  2. Driftsmidler – i begynnelsen av året kan det søkes om gaver til driftsmidler.  
foto-1413

Vi vil være en støttespiller for alle som ønsker å gjøre regionen vår enda bedre.

Maj Britt G. Skarpenes,
koordinator samfunnsansvar

Gi oss tilbakemelding