Gå til sideinnhold

Søk om støtte til prosjekter

Prosjektmidler – deles ut to ganger årlig med frist 15.04 og 15.10. Søknadsskjema ligger ute på denne siden når det er tid for å søke.

Gi oss tilbakemelding