Gå til sideinnhold

Søk om støtte til prosjekter

Prosjektmidler – deles ut to ganger årlig med frist 15.04 og 15.10. Søknadsskjema ligger ute på denne siden når det er tid for å søke.

Søk om gave til prosjekter

Her oppgis prosjektets totale kostnadsramme inklusiv eventuell verdi av dugnadsinnsats, egenkapital osv.
Her oppgis egenkapital i prosjektet. Eventuell verdi av dugnadsinnsats må også medregnes.
Her oppgis hvor mye midler det søkes om.
Oppgi hvilke andre finansieringskilder det er til prosjektet og hvorvidt disse midlene er innvilget eller ikke
DD slash MM slash YYYY
DD slash MM slash YYYY
Adresse*
Max. file size: 50 MB.
Max. file size: 50 MB.
Max. file size: 50 MB.
Personvern*

Gi oss tilbakemelding