Gå til sideinnhold

Klage

Vi ønsker at du skal være fornøyd som kunde i Flekkefjord Sparebank. Innimellom kan det allikevel oppstå forhold som gjør at våre kunder ikke er helt tilfreds. Hvis du ikke er fornøyd vil vi sette pris på å høre fra deg.

1. Ta kontakt

Det viser seg ofte at en telefonsamtale med din kunderådgiver eller kundeservice er det som skal til for å gi svar på spørsmålene dine og oppklare eventuelle misforståelser.

Kundesenteret kan nås på 38 32 00 00.

2. Send skriftlig klage

Hvis kontakt med en kunderådgiver eller kundeservice likevel ikke skulle føre frem kan du rette en skriftlig klage. En klage må inneholde klagegrunnlaget og eventuelt andre opplysninger som er relevant for saken.

Skriftlig brev sendes til: Flekkefjord Sparebank, Postboks 204, 4402 Flekkefjord. Merk brevet med «Klage».

Du kan også fylle ut skjemaet lenger nede for å sende inn en klage.

Banken vil sende deg en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt, samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Bekreftelsen sendes innen en uke etter at klagen er mottatt. Alle formelle klager blir besvart skriftlig av banken, og avgjørelser i kundens disfavør begrunnes.

3. Finansklagenemda

Hvis vi ikke kommer til enighet kan du ta saken videre til Finansklagenemda, som er bransjens uavhengige klageorgan.

Skjema for klage

Fyll ut og send skjemaet nedenfor og du vil høre fra oss.

Personvern*

Gi oss tilbakemelding