Gå til sideinnhold

FATCA og CRS

Norge har inngått internasjonale avtaler om gjensidig utveksling av skatteopplysninger, henholdsvis FATCA- og CRS- avtalen. Her kan du lese mer om hva det betyr for deg som kunde i Flekkefjord Sparebank.

På bakgrunn av disse avtalene skal Flekkefjord Sparebank rapportere til Skatteetaten om kunder som er skattemessig bosatt i andre land enn Norge. Skatteetaten rapporterer informasjon videre til skattemyndighetene i kundens hjemland. Hensikten er å sikre at finansielle forhold og forsikringer utenlandske kunder har hos norske finansinstitusjoner blir riktig beskattet i kundenes hjemland.

Ofte stilte spørsmål:

Hva er et TIN-nummer?

Skatteidentifikasjonsnummer (Tax Identification Number, TIN), er nummeret som benyttes av skattemyndigheter og andre etater for å identifisere deg som person.

Nummeret vil typisk finnes på dokumenter tilsendt av skattemyndighetene, men det kan også i enkelte tilfeller stå i pass, nasjonale ID-kort, førerkort og andre offisielle dokumenter.

Eksempler på TIN-nummer:

  • DK: CPR-nummer (privatpersoner)
  • SE: Personnummer (privatpersoner)
  • NO: Fødsels- og personnummer (privatpersoner) eller D-nummer (midlertidige)
  • FI: Social Security Number (privatpersoner)
  • USA: Social Security Number (privatpersoner).

Mer detaljert informasjon om andre lands TIN-numre kan finnes på OECDs egne sider, www.oecd.org.

Jeg har ikke skatteidentifikasjonsnummer (TIN). Hva gjør jeg?

Dersom du ikke har ditt skatteidentifikasjonsnummer, må du ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet der du er skattemessig bosatt.

De fleste land utsteder skatteidentifikasjonsnummer (TIN), men likevel er det et fåtall land som ikke gjør det. Dersom du er skattemessig bosatt i et land som ikke utsteder TIN, ber vi deg oppgi det aktuelle landet sammen med fødselsdato som ditt skatteidentifikasjonsnummer (TIN). Vi gjør oppmerksom på at dette kun gjelder for land som ikke utsteder TIN.

Hva betyr skattemessig bosted?

Vilkårene for å anses som skattemessig bosatt i et land beror på det aktuelle landets interne lovgivning.

I Norge vil du anses skattemessig bosatt hvis du har oppholdt deg i landet i mer enn 183 dager i løpet av ett år, eller i mer enn 270 dager i løpet av tre år.

Bor du i utlandet, vil du vanligvis være skattemessig bosatt i det landet du bor i. Er du i tvil om du er skattemessig bosatt i et land, må du ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet for å få avklart dette

Informasjon om reglene i de enkelte land finner du på OECD sine nettsider, www.oecd.org.

Hva er FATCA?

Norge og USA har inngått en avtale som er kjent som FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act. Denne avtalen innebærer at norske finansinstitusjoner er forpliktet til å identifisere og melde fra om amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i USA, til norske skattemyndigheter

Hva er CRS?

Norge har også inngått en avtale med andre land om tilsvarende gjensidig skatterapportering. Avtalen er kjent som CRS – Common Reporting Standard. Etter avtalen er norske finansinstitusjoner forpliktet til å identifisere og melde fra om statsborgere i landene som er med i denne avtalen, og personer som er skattemessig bosatt/hjemmehørende i landene, til norske skattemyndigheter.

Er det bare Flekkefjord Sparebank som gjør dette?

Nei, alle norske finansinstitusjoner er nå pliktig til å innhente og gi opplysninger til Skatteetaten om hvor deres kunder er skattemessig bosatt.

Hva skjer dersom jeg oppgir feilaktige opplysninger?

Dersom du oppgir feilaktige eller utilstrekkelige opplysninger vil din konto bli avsluttet dersom vi ikke får innhentet oppdaterte skatteopplysninger innen 90 dager jf. Skatteforvaltningsforskriften § 7-3-24.

foto-724

Har du spørsmål om FATCA og CRS? Vi hjelper deg gjerne

Gi oss tilbakemelding