Gå til sideinnhold
sca27081

IPS – individuell pensjonssparing

Individuell pensjonssparing (IPS) er en form for pensjonssparing som gir flere fordeler.

Skattefordel

Med IPS slipper du formuesskatt på det oppsparte beløpet, og det er ingen skatt på avkastning i spareperioden.

Skattefordel

Pengene kan du begynne å ta ut når du fyller 62 år, som annen pensjon. Du betaler p.t. kun 22% skatt ved utbetaling.

Skattefordel

Du slipper å skatte for pengene før de tas ut som pensjon, og slik får du avkastning på penger som ellers skulle vært innbetalt i skatt.

Viktig å tenke på

  • Sparepengene kan tidligst tas ut når du er 62 år
  • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Du kan spare i IPS fra du er minst 18, til høyst 75 år
  • Aksjefond mister skjermingsfradraget.
  • Du kan starte en spareavtale, sette inn et engangsbeløp, eller en kombinasjon av begge deler.

IPS-kalkulator

år
kr
kr
år
Forventet saldo ved år
Skattefordel i år
9 999
Tatt utgangspunkt i 50% aksjer og 50% obligasjoner, etter Finans Norges bransjestandard for avkastningsprognose, hensyntatt forvaltningshonorar. Med høyere aksjeandel vil forventet avkastning være høyere. Tallene er ikke inflasjonsjustert, altså ikke målt i dagens kjøpekraft.

Gi oss tilbakemelding