Gå til sideinnhold
null

Pensjonssparing

Pensjonsreformen gjør det viktig for deg å spare. Stadig færre yrkesaktive skal finansiere pensjonene til flere eldre – som lever lengre. Start pensjonssparing i dag!

Hva betyr pensjonsreformen for deg?

Yngre årskull må nå arbeide lenger for å opptjene sine pensjonsrettigheter i folketrygden. Det gjelder i sin helhet personer født i 1963 eller senere. Før var det de 20 beste av i alt 40 års opptjening som talte ved beregning av folketrygd. I fremtiden vil all yrkesaktivitet telle med. I tillegg vil det bli mulig å kombinere arbeid og pensjon.

Pensjonssystemet består av tre pilarer:

  • Folketrygden som omtalt ovenfor
  • Tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver
  • Privat oppsparte midler

Enkelt å komme i gang

Sparing til pensjon innebærer å starte tidlig med å sette av litt av inntekten regelmessig. De mest vanlige alternativene til pensjonssparing er månedlig plassering i bank og/eller fond. Hva som er riktig for deg avhenger av hvor lenge du skal spare og hvilket forhold du har til verdisvingninger på midlene dine. Jo tidligere du starter pensjonssparing, desto lavere beløp trenger du å sette av hver måned.

Husk at det er bedre å spare et lavt beløp, enn å ikke spare i det hele tatt.

Attraktive sparealternativer

Enten du velger bank- eller fondsparing tilbyr vi attraktive sparealternativer. Vi samarbeider med Skagen Fondene og DNB Asset Management, som er blant landets største fondsleverandører.

Fripolise og pensjonskapitalbevis

En Fripolise er en individuelt eiet pensjonsrettighet fra arbeidsforhold (kollektiv forsikring). Har du tidligere vært ansatt i en stor eller mellomstor privat bedrift, er det stor sannsynlighet for at du har en fripolise.

Pensjonskapitalbevis er «fripoliser» fra innskuddsbaserte pensjonsordninger. Hvis du har innskuddsbasert pensjonsordning i jobben, vil du få med deg saldoen på pensjonsordningen den dagen du slutter. Dette kalles et pensjonskapitalbevis.

Gi oss tilbakemelding