Gå til sideinnhold
null

Styret

Styret har det overordnede ansvaret for styringen av banken. Styret velges av bankens generalforsamling, og består av medlemmer og varamedlemmer.

Styret:
Arne Ingebrethsen, leder
Inger Marethe Egeland, nestleder
Ann Karin Fuglestad, styremedlem
Jan Sigurd Vigmostad, styremedlem
Atle Vidringstad, ansattevalgt styremedlem
Tove Birkeland, ansattevalgt styremedlem
Varamedlemmer styret:
Stian Tønnessen (ansattevalgt )
Wenche Moi (ansattevalgt )

Gi oss tilbakemelding