Gå til sideinnhold
foto2-36

Nest beste resultat gjennom tidene: Slik kommer overskuddet kundene våre til gode

2021 føyer seg inn i rekken av gode år og Flekkefjord Sparebank leverer det nest beste resultat gjennom tidene. Når det går godt for banken, kommer det kundene til gode.

Årsresultatet var på 56 mill. kr etter skatt, som er en resultatforbedring på nesten 20 mill. kr sammenlignet med 2020. Svært god vekst på innskudd og utlån, god inntektsutvikling og lave tap har bidratt til en svært god utvikling for banken. Banken har solid kapitaldekning, med en ren kjernekapital på 21,8 % ved utgangen av året.

Les mer om resultatet her.

– Vi er så glade for å være lokalbanken for regionen, noe vi har vært helt siden 1837, som den første lokalbanken mellom Kristiansand og Stavanger. Vi er ikke bare en bank, vi er en del av lokalsamfunnet og en samfunnsaktør som skal hjelpe hele området videre, sier Rolf Lien, ass. banksjef.

I løpet av det siste året har banken delt ut millioner av kroner fra gavefondet til frivillige lag og foreninger innen kultur, idrett og frivilligheten.

– Som en av Norges eldste lokalbanker har vi lange tradisjoner for å dele overskuddet med kundene våre. Det er et privilegium å kunne gi støtte til samfunnsnyttige formål i form av positive prosjekter, lag og foreninger, som gjør regionen vår til en fantastisk plass å bo.

Støtten er basert på det årlige overskuddet til banken noe som kommer kundene våre direkte til gode. Bankens målsetning er som alltid å skape et minneverdig godt oppvekstmiljø som gjør at unge under utdanning velger å komme «heim igjen».

– Vi har de beste og lojale kundene, som alle har bidratt til at vi siden starten har gitt en god del av overskuddet tilbake til deres lokalsamfunn i form av gavefondet og sponsorstøtte. Det er samtidig motiverende at vi gjennom vår forretningsmodell er en bank som vil det beste for lokalsamfunnet og jobber for å dele overskuddet med kundene våre.

I tillegg er vårt fokus alltid å være støttespilleren som kjenner området, menneskene, mulighetene og utfordringene. Med knallgod rådgivning skal vi være her for deg – uansett hvor du er – i livet, i verden og i planene dine.

Gi oss tilbakemelding