Gå til sideinnhold
Ledergruppen i Flekkefjord Sparebank

Historisk vedtak: Generalforsamlingen har sagt ja til emisjon i Flekkefjord Sparebank

Generalforsamlingen har vedtatt en emisjon på 163 millioner i form av egenkapitalbevis for Flekkefjord Sparebank. Dette sikrer fortsatt lønnsom vekst og bankens posisjon som en selvstendig og alliansefri sparebank også i fremtiden. Banken ønsker mest mulig lokalt, og bredt eierskap.

Tegningsperioden vil bli 23. april til 7. mai med minstetegning på kroner 10.500. Banken ønsker primært lokalt og bredt eierskap og gleder seg til å tilby lokalbefolkningen mulighet til å eie en del av lokalbanken. Ved overtegning vil det skje en forholdsmessig tildeling, men banken vil etterstrebe at de som har tegnet opp til 100.000 vil få dette tildelt.

Bankens eksisterende kapital vil forbli eierløs – det vil si at den i prinsippet eies av innskyterne eller av innbyggerne i bankens markedsområde. Lokalsamfunnet beholder derfor sin store innflytelse. I tillegg vil du nå kunne få en del av bankens overskudd.

I løpet av de tre siste årene har banken nesten doblet sine ansatte fra 36 til 63 og leverte en avkastning på 9,5 % i 2023. I tråd med vekststrategien forventes ytterligere økt lønnsomhet fremover. Banken har i dag en forretningskapital på ca. 13,3 milliarder ambisjoner på å nå 20 milliarder innen utgangen av 2025.

I forbindelse med økte regulatoriske krav til blant annet kapital, antihvitvask, bærekraft og teknologikostnader i bransjen, ser en hyppigere enn tidligere at banker slår seg sammen eller blir en del av en allianse.

– Det historiske vedtaket sikrer at Flekkefjord Sparebank vil kunne forbli en selvstendig og alliansefri bank også i fremtiden. Slik kan vi fortsette å vokse og bygge langsiktige verdier for våre kunder, næringslivet og samfunnet. Våre konkurransefortrinn er muligheten til å ta raske beslutninger, god og skreddersydd rådgivning og ikke minst god kjennskap til området, sier adm. banksjef Heidi Nag Flikka.

For 2024 har generalforsamlingen vedtatt forslag til rekordstor avsetning på 10 millioner kroner i samfunnsutbytte i form av gaver og sponsormidler til allmennyttige formål i lokalsamfunnene. Emisjonen og veksten gjør at bankens samfunnsutbytte kan vokse ytterligere i fremtiden.

Flekkefjord Sparebank vil arrangere folkemøter i april for å informere mer om investering i egenkapitalbevis og svare på spørsmål. Mer informasjon kan du også finne på bankens hjemmeside, eller ved å prate med din rådgiver.

Egenkapitalbevis kan kjøpes gjennom tegningsblankett eller elektronisk via bankens hjemmeside. Disse vil bli notert på Oslo Børs – Euronext Growth (forbeholdt godkjenning fra Finanstilsynet) og kan derfor handles via alle meglerhus og nettjenester.

– Vi tror at dette vil være et attraktivt produkt hvor lokalbefolkningen får mulighet til å ta del i bankens verdiskapning og være med på eiersiden i den lokale banken, sier finansdirektør Njål D. Grønsund.

Finansdirektør Njål D. Grønsund gjester Bankpoddens siste episode hvor han forklarer egenkapitalbevis grundig. Den kan du høre her.

Gi oss tilbakemelding