Gå til sideinnhold
masma55735

Har du et prosjekt du brenner for?

Frivillige lag og foreninger i Flekkefjord, Lindesnes, Farsund, Lyngdal, Kvinesdal og Lund kan søke om gave til prosjekt!
Fristen for å søke er 20. april.

Gjennom gavefondet gir vi penger til kultur, utdanning , idrett og humanitært arbeid som driftsmidler og prosjektgaver. Dette gjør vi også fordi vi mener at det skapes store verdier for området vårt utenfor sponsoratene våre, og vi vil være en støttespiller for alle som ønsker å gjøre regionen vår enda bedre. Vi ønsker spesielt å være en pådriver for små og store tiltak som stimulerer til et levende, rikt og inkluderende lokalmiljø for barn og unge.

Prioriterte formål

  • Frivillige lag og foreninger som arbeider for og med barn og ungdom.
  • Tiltak og investeringer med varig og allmenn nytte for lokalsamfunnet.
  • Lokalt forankrede prosjekter skal prioriteres.
  • Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og tanker bak sine tiltak.  

Gi oss tilbakemelding