Gå til sideinnhold
Ledergruppen i Flekkefjord Sparebank

Flekkefjord Sparebank leverer tidenes førstegangsemisjon i Norge

Med en imponerende førstegangsemisjon på 163 millioner kroner har lokalbanken fått over 1300 nye eiere, hvorav flertallet er lokale, mindre sparere. Med en overtegning på hele 62 % er dette en historisk førstegangsemisjon som setter ny standard for lokalt engasjement og interesse.

  • Emisjonen har hatt en oppslutning og antall tegnere som vi ikke kan huske å ha sett i nyere tid blant sparebanker i denne størrelsen, sier Øyvind Fallmyr, Investment Banking, Norne Securities.

Banken har opplevd en overveldende interesse for sine egenkapitalbevis fra både private og profesjonelle investorer og mottatt tegninger fra hele landet, men desidert flest fra sitt eget markedsområde. 1116 privatpersoner har tegnet seg for egenkapitalbevis. Dette utgjør over 80 % av antall tegnere.

  • Vi er takknemlige og overveldet over resultat av emisjonen og den tilbakemeldingen vi har fått fra lokalsamfunnet. Dette er en tillitserklæring og signaliserer en sterk tro på bankens fremtidsvisjon og strategiske planer, sier adm. banksjef Heidi Nag Flikka.

Som følge av den store interessen, både med tanke på tegnet volum, og antall deltakere ønsker banken å prioritere flest mulig privatpersoner som ønsker å eie en del av sin egen lokalbank. Tegninger opptil NOK 50 000 får en tildeling på 100 % og tegninger opp til NOK 100 000 får en tildeling på ca. 76 %. Banken og tilretteleggerne vurderer denne tildelingsnøkkelen som gunstig for likviditet og stabilitet for egenkapitalbeviset og kjøperne.

Selv om flere hadde håpet på en enda større tildeling, viser den omfattende interessen tydelig attraktiviteten ved å eie en del av Flekkefjord Sparebank.

Gjennom strategisk tilnærming til vekst og mål om å forbli en selvstendig sparebank har Flekkefjord Sparebank oppnådd betydelige milepæler de siste årene med dobling av ansatte og forretningskapital.

  • Den fantastiske responsen gjør meg stolt og ydmyk. Det stiller høye krav til fortsatt gode resultater i årene som kommer. Nå ser vi fram til å fortsette vår lønnsomme vekst og ytterligere styrke vår posisjon til det beste for kundene og lokalsamfunnet, sier Nag Flikka.

Offentliggjøring av tildeling blir gjort i brev til hver enkelt tegner i løpet av de nærmeste dagene.

Flekkefjord Sparebank engasjerte Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer DA som juridisk rådgiver i transaksjonen.

Flekkefjord Sparebank vil takke kunder og nye eiere for engasjement og deltakelse som er vist i emisjonen.

Gi oss tilbakemelding