Gå til sideinnhold

Rettshjelpforsikring

I flere av våre forsikringer har du dekket rettshjelp hvis du havner i en tvist.

Med Frendes rettshjelpsforsikring kan du ha rett på å få dekket utgifter i en tvistesak. Er tvisten din dekket av forsikringen, kan du velge om du vil ha gratis mekling eller få deler av utgiftene til egen advokat.

Mekling uten egenandel

Frende samarbeider med Mekle, som har meklere med høy faglig kompetanse og lang erfaring innen tvisteløsning. Ved mekling får partene hjelp av en nøytral mekler til å løse sakene gjennom en trygg prosess hvor begge parter blir ivaretatt. I sakene som mekles vil tvisten ofte løses raskere, rimeligere og enklere enn ved bruk av advokat. Har du allerede kontaktet advokat, kan du informere om at du vil prøve mekling først.

Hele 8 av 10 saker løser seg med mekling. Hvis meklingen ikke fører frem har det ikke kostet deg noe som helst å prøve, og den vil likevel ha en verdi ved at saken har blitt klarlagt. Den ordinære retthjelpsdekningen vil fortsatt gjelde som normalt.

Refusjon av advokatutgifter

Velger du å bruke egen advokat kan rettshjelpsforsikringen dekke deler av utgiftene. Egenandelen ved innvilget rettshjelp er 4000 kroner, samt 20 prosent av de øvrige kostnadene. Forsikringen dekker maks 100.000 kroner.

Slik bruker du rettshjelpforsikringen

Ønsker du å bruke forsikringen, må du sende inn en søknad med dokumentasjon på tvisten. Dette kan du gjøre ved å bruke Frende sitt digitale skadeskjema eller ved å sende Frende en e-post til [email protected].

Vil du prøve mekling, huker du av for det når du melder saken på nett. Du kan også registrere saken selv på Mekle sine sider. Det er Mekle som da vil håndtere saken din, og de vil kontakte Frende for å få bekreftet at du har forsikringsdekning.

Gi oss tilbakemelding