Gå til sideinnhold
Marius BSU

BSU Ekstra

Med høye boligpriser og strengere egenkapital har nåløyet for boligfinansiering for mange blitt ekstra trangt. Med BSU Ekstra gir vi deg muligheten til å spare med svært gunstige vilkår.

Dette er BSU Ekstra

BSU Ekstra er for deg som allerede sparer på BSU, men ønsker og kan spare enda mer enn maksbeløpet for vanlig BSU. Som tillegg til BSU kan du med BSU Ekstra spare inntil 30.000 kroner i året og samlet 150.000 kroner med oppsparte renter som tillegg.

Betingelser
 • Du må være mellom 18 og 33 år, og kan spare til og med den dagen du fyller 33 år.
 • Du må ha BSU konto i Flekkefjord Sparebank
 • Du kan spare inntil 30.000 kroner i året og samlet 150.000 kroner i tillegg til oppsparte renter.
 • Betingelsene gjelder til kontoeier fyller 34 år, hvoretter betingelsene endres til ordinære sparekonto vilkår. Kontoen er fortsatt låst til boligformål. Du kan selv velge sparebeløp og hyppighet.
Vilkår
 • Oppspart kapital må benyttes til kjøp av egen bolig, eller til nedbetaling av egne boliglån tilsvarende ordinære BSU vilkår.
 • Ved uttak utenom boligformål påløper et gebyr på f.t. 5,0 % av uttaksbeløpet, minimum kr. 1.000,-. Overføring til egen BSU-konto i Flekkefjord Sparebank kan utføres gebyrfritt, uten heving av avtale.
 • Ved flytting til annen bank må det fremlegges dokumentasjon fra mottakende bank om at flyttingen skjer til et produkt med samme begrensninger knyttet til bruk av midlene (kjøp av bolig eller til nedbetaling av egne boliglån).
 • Ved flytting av BSU til annen bank, vil BSU Ekstra også bli avsluttet/flyttet.
 • Sparingen gir ikke skattefradrag.
 • BSU Ekstra kan kun opprettes én gang.
 • BSU Ekstra trenger ikke være opprettet før bolig er kjøpt så lenge den ordinære BSU kontoen er det.

Gi oss tilbakemelding