Gå til sideinnhold
Åse 2

BSU for barn

Det blir mer og mer krevende å komme seg inn i boligmarkedet. Desto tidligere du starter med sparing til ditt barn, desto enklere blir det å skaffe den nødvendige egenkapitalen når tiden er inne.

foto-724

Ta kontakt med oss for å opprette BSU for barn.

Bankens beste rente

Du får bankens beste rente når du sparer for barnet ditt i BSU-barn

Må brukes til boligformål

Spar i BSU-barn for å sikre at verdiene går til et fornuftig formål

Spar frem til barnet fyller 18 år

Spar inntil 200.000 kr

BSU-barn passer for deg som:

 • Har barn og vil spare til fremtidig bolig
 • Vil ha høy rente på sparingen til bolig, i barnets navn.
 • Vil vite at pengene går til noe fornuftig.
 • Vil bestemme selv hvor mye du skal spare.

Betingelser
 • Boligsparekonto må opprettes i barnets navn.
 • Kunden må være mellom 0 og 18 år, og det kan spares til og med den dagen barnet fyller 18 år.
 • Du kan spare inntil 20.000 kroner pr. år og samlet 200.000 kroner med tillegg av oppsparte renter.
 • Betingelsene gjelder til kontoeier fyller 34 år, hvoretter betingelsene endres til ordinære sparekontovilkår. Kontoen er fortsatt låst til boligformål.
 • Kunden kan selv velge sparebeløp og hyppighet.
Vilkår
 • Oppspart kapital må benyttes til kjøp av egen bolig eller til nedbetaling av egne boliglån, tilsvarende ordinære BSU vilkår.
 • Ved uttak utenom boligformål påløper et gebyr på f.t. 5,0% av uttaksbeløpet, minimum 1.000 kroner.
 • Ved flytting til annen bank må det fremlegges dokumentasjon fra mottakende bank om at flyttingen skjer til et produkt med samme begrensninger knyttet til bruk av midlene (kjøp av bolig eller til nedbetaling av egne boliglån)
 • Det er 1 måneds oppsigelse på konto.
 • Sparingen gir ikke skattefradrag.
 • Boligsparing for Barn kan kun opprettes en gang.
 • Det kan spares på kontoen fram til barnet fyller 18 år

Gi oss tilbakemelding