Gå til sideinnhold
Screenshot 2021-05-16 at 02.36.20

Her for deg. Der du er.

Historien vår strekker seg helt tilbake til 20. mai 1837, da vi åpnet som den første sparebanken mellom Stavanger og Kristiansand. Helt fra starten har vi vært en lokalbank for hele regionen.

Vi har alltid vært regionens lokalbank

Den gangen ble budskapet om banken spredt gjennom sogneprester og lensmenn, og kundegruppen spredte seg fra Lyngdal i Øst til Egersund i vest. På samme måte har vi også vært næringslivets bank fra starten av, og var fra tidlig av en viktig støttespiller for garveriindustrien, skipsfart og fiskerinæringen i regionen.

foto2-251

Når banken nå sikter seg inn på å bli lokalbanken til enda flere i regionen er ikke det noe nytt – det er slik det alltid har vært.

I løpet av vår over 180 år lange historie har vi fulgt utviklingen og hjulpet regionen med å utvikle seg. Jernbane og energiproduksjon ble etter hvert også viktige industrier for banken. Og selv om bankens hovedkontor alltid har vært i Flekkefjord har andelen kunder utenfor kommunen vært stor. Som banksjef Didrichsen sa i sin tale ved bankens 90-årsjubileum i 1927: «Neppe nogen gård her har vært uten forbindelse med banken. Distriktets folk er kommet med sine sparepenger. Distriktet har for en stor del båret banken frem.». Så når banken nå sikter seg inn på å bli lokalbanken til enda flere i regionen er ikke det noe nytt – det er slik det alltid har vært.

«Neppe nogen gård her har vært uten forbindelse med banken. Distriktets folk er kommet med sine sparepenger. Distriktet har for en stor del båret banken frem.».

Banksjef Didrichsens tale ved bankens 90-årsjubileum i 1927

Selv om vi allerede er langt på vei for å være lokalbanken for hele regionen ser vi også at nærområdet vårt stadig vokser. Derfor skal vi styrke posisjonen vår i områdene vi allerede er, og utvide tjenestene våre i nye områder. Vi har derfor som mål å vokse fra år til år ved å sikre at vi kan tilby tjenestene våre til enda flere både i og utenfor Flekkefjord.

Gi oss tilbakemelding