Gå til sideinnhold
37 - kajakk_13

Klimarisiko

Vi ser utfordringene som ligger i et endret klima og ønsker å jobbe for reduserte klimaendringer og økt klimatilpasning.

I Finans Norges Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen oppfordres finansinstitusjoner til å gjøre vurderinger av klimarelaterte risikoer og muligheter og rapportere i henhold til Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

I Flekkefjord Sparebank startet vi arbeidet med TCFD sommeren 2022 og planlegger for førstegangsrapportering for regnskapsåret 2023.

Gi oss tilbakemelding