Gå til sideinnhold
Screenshot 2021-05-16 at 02.36.20

Grønne obligasjoner

I tråd med bankens strategi for bærekraft, har Flekkefjord Sparebank utarbeidet et rammeverk for utstedelse av grønne obligasjoner.

Rammeverket støtter opp om FNs bærekraftmål og er en del av bankens strategi for å styrke fokus på bærekraft både internt i organisasjonen og mot bankens kunder.

Hva er en grønn obligasjon?

En grønn obligasjon er en obligasjon hvor kapitalen brukes til ulike former for miljøprosjekter. Dette betyr at utstederen av en grønn obligasjon bruker den lånte kapitalen til å finansiere spesifikke prosjekter eller eiendeler som er klassifisert som grønne. Lånene vil i Flekkefjord Sparebank bli brukt utelukkende til å finansiere energieffektive boliger, samt næringer innen fornybar energi og forebygging og kontroll av forurensing.

Rammeverket er utarbeidet i tråd med ICMA Green Bond Principles, og er kvalitetssikret av S&P. DNB Markets har vært engasjert som grønn rådgiver til Flekkefjord Sparebank.

Gi oss tilbakemelding