Gå til sideinnhold

Uførhet: Den uventede variabelen i finansiell planlegging

Det å bli ufør kan snu din økonomiske trygghet på hodet og det kan være vanskelig å planlegge for det uventede. Vi er her for deg, så vi sammen kan finne ut av hvordan du best kan sikre deg og dine.

Leder for salg, marked og organisasjonsutvikling, Angelika Handeland
Leder for salg, marked og organisasjonsutvikling, Angelika Handeland

Det var det året jeg fylte 26. Jeg var full av entusiasme, på starten av min karriere og hadde akkurat kjøpt min første leilighet. Livet var som det skulle være, fullt av fremtid og muligheter. Men plutselig ble jeg tvunget til å se livet i et nytt perspektiv. Jeg fikk diagnosen hjernesvulst.

Den diagnosen rokket ved hele fundamentet mitt. Jeg ble nødt til å selge leiligheten, mitt første store skritt inn i voksenlivet, på grunn av frykten for økonomisk ruin dersom jeg ble ufør. Min økonomiske trygghet, min planlagte fremtid, ble snudd på hodet.

Jeg deler min historie for å belyse en brutal realitet: Ved utgangen av 2022 mottok 364 400 personer uføretrygd i Norge, en økning på 1 prosent fra 2021. Ifølge NAVs prognoser vil dette tallet fortsette å stige i 2023 og 2024. Disse tallene underbygger hvor viktig det er å sikre seg økonomisk mot en potensiell fremtid med uførhet. Livet er uforutsigbart, og uførhet kan ramme oss alle, uansett alder. Og når det inntreffer, kan det få dyptgripende økonomiske konsekvenser.

Veksten i antallet uføretrygdede har vært jevn over flere år, men noen grupper er mer utsatt enn andre. Det er for eksempel flere kvinner enn menn som blir uføretrygdet, enten helt eller delvis. Over tid har man også sett en økning i antallet uføre under 30 år. Som samfunn må vi granske disse trendene nøye og prøve å forstå hvorfor de oppstår. Min rolle som bankmedarbeider gir meg muligheten til å gi verdifull rådgivning, noe jeg er dypt engasjert i. God rådgivning er en av banksektorens viktigste samfunnsansvar. Her har vi virkelig en mulighet til å gjøre en forskjell.

I dag, mange år senere, sitter jeg som leder for salg, marked og organisasjonsutvikling i Flekkefjord Sparebank, etter å ha jobbet flere år som finansiell rådgiver. Jeg har sett hvordan økonomi kan påvirke livet på begge sider av bordet – som en ung person overveldet av en plutselig helsetrussel, og som en rådgiver som har vært vitne til utallige lignende historier.

Hver dag ser jeg hvordan uførhet kan forandre livet til folk. Og hver dag ser jeg hvordan vi som finansielle rådgivere kan hjelpe. Ikke bare ved å tilby produkter og tjenester, men ved å gi råd, støtte og trygghet i møte med usikkerhet.

Verdien av god rådgivning kan ikke overvurderes. Vi kan hjelpe folk med å forberede seg på økonomisk krevende tider, ved å diskutere og vurdere alternativer som uføreforsikring. Vi kan støtte kundene våre i å bygge opp en økonomisk buffer for å takle uforutsette utgifter og inntektstap.

Og kanskje aller viktigst: vi kan lytte. Vi kan forstå de unike økonomiske utfordringene hver kunde står overfor, og hjelpe dem med å finne løsninger som passer for dem. Vi kan gi dem tryggheten i å vite at de kan klare å ta seg selv og sine kjære gjennom krevende økonomiske tider.

Min historie er bare en av mange, men den underbygger poenget jeg ønsker å formidle: Det er viktig å snakke om uførhet, og det er viktig å forberede seg. Banker og finansielle rådgivere har en avgjørende rolle å spille i dette, ved å gi veiledning og støtte, og ved å hjelpe folk å føle seg forberedt på fremtiden, uansett hva den måtte bringe.

Angelika Handeland, leder for salg, marked og organisasjonsutvikling i Flekkefjord Sparebank.

Best på uførepensjon

Uførepensjon gir månedlig utbetaling. Dette er Frende sin beste uføreforsikring.

Du får hele summen

Våre uføreforsikringer gir deg hele forsikringssummen hvis du blir ufør.

Gjelder over hele verden

Frende sin forsikring dekker deg uansett hvor i verden du bor.

Gi oss tilbakemelding