Gå til sideinnhold

Flekkefjord Sparebank på Oslo Børs

Torsdag 23. mai 2024 ble en historisk milepæl for Flekkefjord Sparebank da banken offisielt ble børsnotert på Euronext Growth Oslo. I den tradisjonsrike seremonien fikk vår finansdirektør, Njål Danielsen Grønsund, den ærefulle oppgaven med å ringe i den ikoniske bjellen på Oslo Børs kl 09.00.

Foto: Thomas Brun | NTB
Foto: Thomas Brun | NTB

Med en førstegangsemisjon på imponerende 163 millioner kroner og over 1300 nye eiere, var det med stor stolthet og glede at Flekkefjord Sparebank er på børs.

Dette er et betydningsfullt øyeblikk for banken, våre ansatte, og alle våre eiere.

Banken, som betegner seg selv som en fremtidsrettet lokalbank, presenterte for 2023, et rekordresultat for tredje året på rad. Banken oppnådde et resultat etter skatt i 2023 på 101,9 millioner kroner, mot 61,3 millioner kroner, året før. I en tid med hard konkurranse i bankmarkedet har en offensiv vekstrategi resultert i positive tall og en betydelig vekst. Banken kapitaliserer nå på tidligere investeringer iblant annet rådgivere og lokaler og resultatoppgangen skyldes først og fremst en mer en dobling av kjernedrift etter tap.

I tråd med bankens strategi som lokal selvstendig sparebank med mål om fortsatt lønnsom vekst gjennomførte banken en emisjon på 163 millioner kroner. Med en overveldende interesse fra lokalbefolkningen ble emisjonen overtegnet med 62 % og banken fikk over 1300 nye eiere.

  • Engasjementet fra lokalsamfunnet og resultat av emisjonen gjør det ekstra spesielt å stå her i dag og ringe i bjella på Oslo Børs. Tillitserklæringen vi har mottatt skal vi forvalte på en god måte, sier Heidi Nag Flikka. Den signaliserer en sterk tro på bankens fremtidsvisjon og strategiske planer.

Noteringen på Euro Next Growth gir eierne god innsikt i interessen for og verdiutviklingen av egenkapitalbevisene. Det gjør det også enklere for nye, eller eksisterende eiere, å kjøpe eller selge egenkapitalbevis i banken.

– Børsnoteringen sikrer at Flekkefjord Sparebank vil kunne forbli en selvstendig og alliansefri bank også i fremtiden. Bankens eksisterende kapital vil forbli eierløs – det vil si at den i prinsippet eies av innskyterne eller av innbyggerne i bankens markedsområde. Lokalsamfunnet beholder derfor sin store innflytelse, sier Njål Danielsen Grønsund

Gi oss tilbakemelding