Gå til sideinnhold
Illustrasjoner

400.000 kroner til over 60 lokale lag og foreninger

I vårens tildeling av gavemidler til drift fordeles totalt 408.000 kroner av bankens overskudd til gode og allmennyttige formål i lokalsamfunnet. I alt får 66 lokale lag og foreninger viktig støtte til daglig drift.

Midlene stammer fra bankens overskudd, og målet er som tidligere år: Å støtte frivilligheten i regionen som bidrar til at lokalsamfunnene forblir gode og attraktive steder å bo og vokse opp i. Driftsstøtten er et viktig og verdifullt bidrag som skal sikre gode driftsvilkår for frivilligheten, og bidra til stabilitet og utvikling i distriktet.

Engasjert samfunnsaktør

Helt siden Flekkefjord Sparebank ble etablert i 1837 har utvikling av lokalsamfunnet vært en sentral del av virksomheten. Flekkefjord Sparebank lever etter den samme tankegangen i dag, og ønsker å være en engasjert samfunnsaktør for lokalsamfunnene i regionen. Da er driftsmidler et viktig bidrag for frivilligheten.

Bilde1

Driftsmidler til nærmiljøet

Som en av landets eldste sparebanker har banken lange tradisjoner med å støtte positive formål gjennom driftsmidler til nærmiljøet. Banken skal være en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør som jobber for at de lokalsamfunnene vi er en del av skal være gode steder å bo og gode steder og vokse opp.

Banken deler ut gavemidler til drift og prosjekter tre ganger i året. Neste frist for søknader om støtte til prosjektmidler er satt til 15. oktober.

Gi oss tilbakemelding