Gå til sideinnhold

Over 6 millioner til felleskapet

Representanter fra Lyngdal By får utdelt en gavesjekk på 100.000 kroner som skal brukes til opplysning av paviljongen i sentrum.
Representanter fra Lyngdal By får utdelt en gavesjekk på 100.000 kroner som skal brukes til opplysning av paviljongen i sentrum.

I løpet av 2021 bevilget Flekkefjord Sparebank i overkant av 6 millioner kroner i støtte til gode, lokale prosjekter, lag og foreninger.

I overkant av 6 millioner kroner har blitt delt ut i løpet av 2021 – fordelt utover på aktører og organisasjoner i nærområdet i Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Lund – med ekstra fokus på prosjekter for barn og unge.

Midlene stammer fra bankens overskudd, og målet med utdelingen er: Å støtte positive prosjekter i regionen som bidrar til at lokalsamfunnene skal være gode og attraktive steder å bo og vokse opp i – og ikke minst drive næringsvirksomheter i.

Her for deg. Der du er.

Helt siden Flekkefjord Sparebank ble etablert i 1837 har utvikling av lokalsamfunnet vært en sentral del av virksomheten.

Adm. banksjef, Heidi Nag Flikka, peker på at Flekkefjord Sparebank lever etter den samme tankegangen i dag, og ønsker å være en engasjert samfunnsaktør for lokalsamfunnene i hele regionen.

– Som en av landets eldste sparebanker har vi lange tradisjoner med å støttet gode formål og prosjekter i nærmiljøet. Vi skal være en pådriver for at lokalsamfunn som inngår i vårt markedsområde er steder hvor det er godt å bo og drive næringsvirksomhet, sier Flikka

Flekkefjord Sparebank har alltid vært en del av regionen og vi skal alltid
være lokalbanken. Uansett hvor du er – i livet, i verden og i planene dine – skal vi være her for deg. Der du er.

Sier adm. banksjef Heidi Nag Flikka

Se noen av gavetildelingene fra gavefondet:

500.000 kroner til Sherpa-sti i Lyngdal

400.000 til rundløype på Knaben

gave 2

100.000 kroner til ny K4-kajakk for Flekkefjord Kajakklubb

100.000 kroner til opplysning av paviljong til Lyngdal By

75.000 kroner til Lyngdal Speidergruppe til gapahuk

100.000 kroner til salgsboder i Farsund til Farsund og Lista Handelsstand

500.000 til padel-tennis i Flekkefjord Sparebank Arena

Foto: Avisen Agder og Flekkefjord Sparebank Arena
Foto: Avisen Agder og Flekkefjord Sparebank Arena

Gi oss tilbakemelding