Gå til sideinnhold
foto-581

Ny finansavtalelov fra 1. januar 2023

Lovens hovedformål er å styrke dine rettigheter og forebygge gjeldsproblemer. Den har med andre ord til hensikt å ivareta deg som kunde.

Ny finansavtalelov

  • Gjelder fra 1. januar 2023
  • Avtalene dine gjelder som før
  • Forbrukervernet ditt blir styrket
  • Digitalt førstevalg
  • Du kan oppleve flere varslinger

Hva betyr den nye finansavtaleloven for deg som kunde?

Avtalene dine gjelder som før
Eksisterende avtaler vil fortsatt løpe og eventuelt fornyes på samme måte som tidligere. Ingen eksisterende avtaler vil opphøre. Når du inngår nye avtaler, kan det bli stilt flere spørsmål til deg. Hensikten er å ivareta deg som kunde.

Du får bedre forbrukervern
Den nye loven vil regulere flere avtaler og tjenester. For deg som kunde, innebærer dette blant annet:

  • Bedre vern og lavere egenandel dersom din BankID eller kortet ditt blir misbrukt.
  • Økt ansvar for banken ved svindel.
  • Digital kommunikasjon blir standardvalget, men med mulighet for å reservere deg dersom du heller vil ha brev i posten.
  • Bankene er nå pliktig til å avslå lånesøknaden din dersom den økonomiske situasjonen ikke er god nok.

Mer informasjon til deg
Den nye loven pålegger banken å sende deg flere meldinger om ulike forhold, for eksempel om renteendring. Du kan derfor oppleve å få mer informasjon fra oss enn du får i dag.

Hvorfor kommer det ny lov?

Finansavtaleloven regulerer regler om rettigheter og plikter mellom deg og banken.

Et sentralt punkt i den nye loven er at vi som bank, får utvidet plikt til å veilede og varsle deg som kunde. Dette stiller krav til oss om å kommunisere forståelig og enkelt, slik at du kan ta informerte og gode valg for økonomien din.

Gi oss tilbakemelding