Gå til sideinnhold
Alle ikoner plansje RGB_bokmål

Hvor lønnsomt vil det være for din bedrift å drive mer bærekraftig?

Sammen med Lister Nyskapning har vi gleden av å tilby en sjelden mulighet til å finne ut av dette, og gi konkret hjelp til å omgjøre potensialet til målbare resultater.

Framover kommer det mange krav innen bærekraft som også vil treffe de små og mellomstore bedriftene som det finnes mange av i vår region.

Vi ønsker å øke kunnskapen om å tilby drahjelp til hvordan den enkelte innen sin bransje kan tjene på å tenke helhetlig og grønt.

Gjennom programmet vi tilbyr denne våren, bestående av en kartlegging, 4 dagssamlinger med workshops og tett oppfølging både underveis og i etterkant, vil dere få:

  • Oversikt over status og muligheter for egen virksomhet
  • Utsikt til andre bedrifter som deler sine erfaringer
  • Innsikt i verktøy og metodikk som kan anvendes rett i drift og bidra til å nå mål, også etter at programmet er avsluttet

Programmet er for dere som har ambisjoner om å

  • Tjene mer
  • Jobbe smartere
  • Få flere og større kunder, og/eller
  • Sikre at dere forblir konkurransedyktige også i fremtiden

Pris og betingelser:

4.500,- kroner per bedrift med inntil 2 deltakere

Dagpakke kr. 500 – per person som dekker alle 4 samlingene.

Kursprisen dekker kursmateriell, lunsj, frukt og kaffe/te/drikke

Påmelding på epost til: [email protected]

Bedriften må være målbedrift (medlem) i Lister Nyskaping for å kunne delta

Program

Samling 1: 31. mars 2022 kl. 9.00 – 15.00

Sted: Rederiet Hotell eller Farsund Resort, Farsund

Tema: Grønn konkurransekraft

Camilla Brox fra NCCE vil gjennom foredrag og workshop snakke om sirkulærøkonomi, bærekraftige strategier og grønne forretningsmodeller.

Liv Birkeland snakker om hvorfor lønnsomhet og bærekraft.

Samling 2: 27. april 2022 kl. 9.00 – 15.00

Sted: Grand Hotell, Flekkefjord

Tema: Hvordan skape en solid merkevarestrategi

Susanne Wærholm Bærheim fra Handelshøyskolen BI vil gjennom foredrag og workshop fortelle om viktigheten av merkevareprosessen, posisjonering og virkemidler, samt de viktigste suksessfaktorer innen effektiv merkevareledelse i både B2C og B2B markeder.

Samling 3: 12. mai 2022 kl. 9.00 – 15.00

Sted: Kvåstunet, Lyngdal

Tema: Bærekraft og lønnsomhet – to sider av samme sak?

Elisabeth Knutsen vil gjennom foredrag og workshop vise hvordan du kan omsette strategiplan til daglig arbeid – veien fra strategi til målbare resultater.

Samling 4: 16. juni kl. 9.00 – 15.00

Sted: Utsikten Hotell Kvinesdal

Tema: Rapporteringskrav på bærekraft

Tanja Renate Erichsen fra BDO forteller om rapporteringskrav med tanke på bærekraft, styrearbeid og styrets ansvar, samt om mangfold i organisasjonen.

Heidi Nag Flikka fra Flekkefjord Sparebank forteller om nye krav rundt bærekraft ved finansiering.

Les mer om hos Lister Nyskaping

Gi oss tilbakemelding