Gå til sideinnhold
Njål og Heidi

Flekkefjord Sparebank fortsetter veksten, rekordstor avsetning til samfunnsutbytte og planlegger nå emisjon

Flekkefjord Sparebank la i går fram årsregnskap for 2023. I en tid med hard konkurranse i bankmarkedet har en offensiv vekstrategi resultert i positive tall, betydelig vekst og en rekordstor avsetning til gaver på 10 millioner kroner.

Banken oppnådde et resultat etter skatt i 2023 på 101,9 millioner kroner, mot 61,3 millioner kroner, noe som var rekord året før.

  • De solide resultatene setter Flekkefjord Sparebank i en unik posisjon til å bidra enda mer til lokalsamfunnet i året som kommer, påpeker adm. banksjef Heidi Nag Flikka

For 2024 har styret vedtatt forslag til rekordstor avsetning på 10 millioner kroner i samfunnsutbytte i form av gaver og sponsormidler til allmennyttige formål i lokalsamfunnene.

Resultatoppgangen skyldes først og fremst en mer en dobling av kjernedrift etter tap, 104,2 millioner i 2023 mot 51,7 millioner i 2022. Dette kommer som et resultat av en solid volumøkning, med en utlånsvekst på 17,8 %, innskuddsvekst på 12,4%, økte andre inntekter og bedre prising av risiko. Banken rapporterer også en betydelig økning i netto renteinntekter på 208,6 millioner kroner sammenlignet med 152,7 millioner kroner året før og netto provisjonsinntekter som økte til 25,5 millioner kroner i 2023 sammenlignet med 18,1 millioner i 2022.

  • Banken kapitaliserer nå på tidligere investeringer i rådgivere og lokaler, sier finansdirektør Njål D. Grønsund

I løpet av de tre siste årene har banken doblet sine ansatte og i tråd med vekststrategien økte de totale driftskostnadene fra 101,2 millioner i 2022 til 122,6 millioner 2023, Inntektene økte vesentlig mer enn kostnadene slik at kostnadsprosenten ble 49,5 % i 2023 mot 55,1 % i 2022.

Banken har nå en forretningskapital på ca. 13,3 milliarder og en egenkapital på 1,124 milliarder.

I tråd med bankens strategi som lokal selvstendig sparebank med mål om fortsatt lønnsom vekst planlegger vi for å styrke vår kapitalstruktur i form av en emisjon på 163 millioner kr i egenkapitalbevis. Dette sikrer lønnsom vekst, og det er nødvendig for å møte myndighetskrav og forbedre tilgangen på kapital.

I forbindelse med økte regulatoriske krav til blant annet kapital, antihvitvask, bærekraft og teknologikostnader i bransjen, ser en hyppigere enn tidligere at banker slår seg sammen eller blir en del av en allianse.

– Grepene som tas nå sikrer at Flekkefjord Sparebank vil kunne forbli en selvstendig og alliansefri bank også i fremtiden. Banken har mange gamle og stolte tradisjoner, som skal videreforedles. Det har vi veldig respekt for. Men vi skal også være en fremtidsrettet bank og skape et solid fundament som er stort nok for at vi kan være en lokal sparebank inn i fremtiden. Vi er først og fremst en lokalbank, og vektlegger lokale kontorer med rådgivere som kjenner folk, som skal gi gode kundeopplevelser. Det ligger helt fast. Vi er også opptatt av ansvaret overfor lokalsamfunnet. Når banken får styrket kapitalen og veksten, kan vi dele ut mer, sier Nag Flikka.

– Bankens eksisterende kapital vil forbli eierløs – det vil si at den i prinsippet eies av innskyterne eller av innbyggerne i bankens markedsområde. Lokalsamfunnet beholder derfor sin store innflytelse.

– Vi tror at dette vil være et attraktivt produkt hvor lokalbefolkningen får mulighet til å ta del i bankens verdiskapning og være med på eiersiden i den lokale banken. Det legges opp til en utbyttepolitikk på 50-80% av bankens resultat. Det vil si at hvis du investerer en hundrelapp og banken leverer en egenkapitalavkastning på 10 %, vil du sitte igjen med 10 kr. Av disse vil 5-8 kr utbetales direkte i form av utbytte, sier finansdirektør Njål D. Grønsund.

Dette forutsetter godkjenning fra generalforsamlingen og Finanstilsynet, samt er også rettet mot en fremtidig notering på Euronext Growth Oslo for notering.

  • Som en sterk lokalbank er vår ambisjon å lede med eksempel, sikre fremtidig vekst og bygge langsiktige verdier for våre kunder, næringslivet og samfunnet, avslutter adm. banksjef Heidi Nag Flikka.

Gi oss tilbakemelding