Gå til sideinnhold
foto-525

Blir ny finansdirektør

Flekkefjord Sparebank henter fra egne rekker og ansetter Njål Grønsund som ny finansdirektør. Han kommer fra stillingen som assisterende leder bedriftsmarked, hvor han har vært siden 1. januar 2022.

– Jeg setter stor pris på å få denne mulighet og takker for tillitten som min arbeidsgiver har vist meg. Dette er en fremoverlent arbeidsplass i stor fart, som satser på vekst og kompetansebygging. Jeg gleder meg til å jobbe videre for å sikre at banken fortsetter å stå støtt, sier Njål Grønsund.

Njål er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) og kom til Flekkefjord Sparebank i stillingen som assisterende leder bedriftsmarked. Han vil nå tre inn i den nyopprettede stillingen som vil ha det overordnede ansvaret for økonomi, IT, kreditt og risk management i banken.

Njål har tidligere jobbet flere år i SR-Bank Markets og har derfor bred erfaring innen kapitalmarkeder, herunder kapitalstruktur og finansielle transaksjoner. Han har også jobbet som finansanalytiker i SR-Bank i Stavanger med ansvar for bankens investerings- og plasseringsprodukter, samt virksomhetsstyringen til bankens privatmarked. De siste årene har han hatt det operative ansvaret for bedriftsmarkedet til SR-Bank i Lister-området.

– Vi er veldig glade for at Njål blir finansdirektør og en del av bankens ledergruppe. Njål har solid erfaring fra markedet og et godt, strategisk overblikk over organisasjonen vår. Jeg har tro på at han med dette vil ha en nøkkelrolle i arbeidet med å nå bankens strategiske ambisjoner om vekst, sier adm. banksjef, Heidi Nag Flikka.

Avgjørende med vekst


– Vi skal være regionens beste lokalbank. Det innebærer at vi må satse på videre vekst i nær fremtid. Jeg har stor tro på vår lokalbank-modell, som går ut på at vi skal vi være litt motstrøms, med fysiske kontorer og mennesker. Vi er ikke avhengig av lange beslutningsprosesser og alle beslutninger blir tatt her. Det gjør at vi raskere og enklere kan finne de beste løsningene for kunden, sier Flikka.

Banken jobber helt klart for å bli større, uten å miste lokalbankfordelene. Målet er å være den aller beste lokalbanken for hele regionen.

– For å få til dette er det avgjørende å ha dyktige ansatte, med høy kompetanse og lokalkunnskap. Dette vil gi banken vekst fremover. Vi satser på å være den aller beste lokalbanken og arbeidsplassen i regionen. Det er viktig, ikke bare for oss, men også for kundene, avslutter Flikka.

Med god egenkapital bygd stein på stein, over mange år, gir dette banken grunnlag for videre vekst og ekspansjon i bankens nærmarked.

Gi oss tilbakemelding