Gå til sideinnhold
naeringsforening1-1024x473

Bli med i Lister Næringsforening

Som stolt hovedsponsor av Lister Næringsforening ønsker vi å invitere deg til et digitalt stiftelsesmøte, tirsdag 08.februar. Det blir innlegg av næringsminister Jan Christian Vestre og direktør for samfunns- og myndighetskontakt i Nye Veier Finn Aasmund Hobbesland som peker på muligheter og utfordringer for næringslivet i regionen.

Meld inn din bedrift i Lister Næringsforening og stiftelsesmøte

I år går startskuddet for å tegne seg som medlem i Lister Næringsforening! Etter initiativ fra næringslivet i Listerregionen er vi nå i gang med å etablere Lister Næringsforening. Gjennom etablering av Næringsforeningen ønsker vi å bidra til å gjøre regionen til en av de beste bo- og næringsregionene i Norge. Vi skal bli et sterkt lag hvor vi framsnakker og skaper stolthet over regionens næringsliv. Da trenger vi deg med på laget!

Lister Næringsforening er et felleskap mellom bedriftene i regionen. Gjennom strategisk og målrettet arbeid med de næringspolitiske mulighetene og utfordringene skal vi utvikle det næringslivet vi har og legge grunnlaget for å skape noe nytt.

«Gjennom målrettet og strategisk arbeid med de næringspolitiske mulighetene og utfordringene i vår region skal vi utvikle det næringslivet vi har og legge grunnlaget for at nye næringer kan vokse fram» uttaler leder for interimsstyre Eivind Reisvaag Sunde.

Vi inviterer deg til:

 • Å gjøre vår region til en av de beste bo- og næringsregionene i Norge gjennom systematisk arbeid med å legge til rette for gode betingelser for næringslivet.
 • Å bli med på et sterkt lag hvor vi framsnakker og skaper stolthet over regionens næringsliv.
 • Å arbeide for bedre rekrutering og riktig kompetanse for å utvikle næringslivet.
 • Å arbeide for at stamvegutbyggingen av E39 gjennom Lister til Kristiansand og Stavanger kan fullføres.
 • Et felleskap hvor vi bygger relasjoner og taler med en tydelig stemme næringslivets sak opp mot kommunale, regionale og nasjonale myndigheter.
 • Å arbeide for utvikling av et bomiljø som kan kjennetegnes av kvalitet og mangfold.

Hvorfor bli medlem?

 • Vær med å påvirke: Vi arbeider systematisk med strategisk og overordnet næringspolitikk for å utvikle vår region til en av landets beste næringsregioner. Her kan din bedrift være med å påvirke.
 • Få faglig påfyll: Ved å bli medlem kan du holde deg oppdatert og få faglig påfyll gjennom å delta på våre lunsjmøter, frokostmøter, seminarer og konferanser.
 • Driv relasjonsbygging: Du får mulighet til å dyrke relasjoner, bygge nettverk og møte kollegaer på tvers av bransjer, samarbeidspartnere og konkurrenter.
 • Bli mer synlig: Du får synliggjort og profilert din bedrift gjennom vårt nyhetsbrev og på vår nettside, med relevant informasjon og nyheter fra din bedrift.
 • Bli en sentral aktør: Vi er en sentral arena for regionens næringsliv, har en oversikt over næringsutviklingen og er aktive brukere av både sosiale medier og nettsider.

Praktisk:

Tid: Tirsdag 08.02.22, KL. 18.00 – 19.30

Sted: Det blir et digitalt møte.

Innledere:

Næringsminister Jan Christian Vestre
Direktør for samfunns- og myndighetskontakt i Nye Veier Finn Aasmund Hobbesland

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Programmet vil også omfatte:

 • Hvorfor næringsforening i  Lister? Panelsamtale
 • Behandling av forslag til vedtekter
 • Behandling av forslag til pris for medlemskap
 • Valg av styre
 • Samt andre saker av formell karakter som kreves behandlet av et stiftelsesmøte

Detaljert program, saksliste og saksdokumenter vil bli sendt ut til alle som melder seg på stiftelsesmøte sammen med link til det digitale møtet.

Frist for påmelding til stiftelsesmøtet er 5. februar 2022

Gi oss tilbakemelding