Gå til sideinnhold
foto2-305

Adm. banksjef i anledning kvinnedagen – Kvinner må ha større tro på seg selv

Adm. banksjef Heidi Nag Flikka har alltid jobbet i mannsdominerte yrker. Hun mener kvinner i større grad må ha tro på seg selv og tørre å ta på seg et større lederansvar.

Få kvinnelige toppledere

I Norge leder kvinner 26 av 117 banker, det tilsvarer 22,2% av banksjefene, det vises det i en oversikt av FinansWatch.

Det er fortsatt et stykke å gå før det er like akseptert at kvinner satser på en karriere som menn gjør, sier adm. banksjef Heidi Nag Flikka før hun fortsetter.

– Jeg har ofte tenkt at jeg burde lage en synonymordbok der jeg kunne oversette mannlige egenskaper til kvinnelige. Samme egenskaper omtales fortsatt noen ganger med forskjellig fortegn. Mens en mann er «tydelig» kan en kvinne betegnes som «bitchy». Jeg tror at det er bevisste og ubevisste fordommer som må overkommes og da trenger vi flere gode kvinnelige rollemodeller.

I Flekkefjord Sparebank er vi opptatt av å ha de beste medarbeiderne. Da kan vi ikke ekskludere halvparten av befolkningen. Kvinner og menn har også forskjellige og komplementære egenskaper som gir det beste resultatet.

Første kvinnelige banksjef i Flekkefjord Sparebank

I 2020 ble Flikka ansatt som den første kvinnelige adm. banksjefen i vår 185 år lange historie.

– Jeg har alltid jobbet i mannsdominerte yrker. Da jeg ble administrerende direktør i et av selskapene i AF Gruppen ASA i 2014, så var jeg den eneste kvinnen i en ledergruppe på femten personer. Mye har endret seg i gruppen siden det. I ledergruppen min i Flekkefjord Sparebank er det fire menn og meg, forteller Flikka.

I Flekkefjord Sparebank jobber både Nag Flikka og resten av ledergruppen for å utvikle flere kvinnelige ledertalenter.

– Vi tar ESG målene og samfunnsansvaret vårt på alvor, også den sosiale delen. Vi gjør det gjennom å ha et bevisst forhold til hvem vi ansetter og hvordan vi kommuniserer utad. Banken bruker stemmen sin og gå foran i forhold til å sette agenda og gode rollemodeller. Vi trenger å få opp kvinneandelen i toppstillingene og i styrerommene. Det er der agendaen settes og de store linjene trekkes.

De gode mulighetene kan komme når det minst passer

Kvinner må ha større tro på seg selv, og å tørre å ta på seg et større lederansvar.

– Det er en del kvinner i mellomlederstillinger, men jeg tror mange kvinner ikke tørr å påta seg ansvaret med å bli toppledere. Det kan være mange grunner til det. Det er få kvinner som er toppledere og de som er det stikker seg litt ut. Det er både positivt og negativt. På den ene siden blir du lagt mer merke til når det går bra, på den andre siden følger folk mer med på deg når det går dårlig. Jeg tror det kan være avskrekkende. Slik jeg har tenkt på det så er jeg god nok hvis de som ansetter meg mener jeg er god nok, sier adm. banksjef Heidi Nag Flikka.

Kvinner må bli flinkere til å ta sjanser og hoppe ut i mulighetene de får mener Flikka.

– Kvinner er ofte mer strukturerte enn menn. De har en plan for hvilke utdanning de skal ta, hvilke jobb de skal ha, når de skal få barn, og så videre. Det er ikke slik livet fungerer, gode muligheter kommer ikke alltid når det passer. Jeg har tatt flere muligheter som passet dårlig, men det har gått veldig bra, avslutter adm. banksjef Heidi Nag Flikka.

Gi oss tilbakemelding