Gå til sideinnhold
ima210240

70 lokale lag og foreninger får 336.000 kroner i driftsstøtte til gode formål

I vårens tildeling av gavemidler til drift fordeles 336.000 kroner av bankens overskudd til gode og allmennyttige formål i regionen. I alt får nærmere 70 lokale lag og foreninger viktig støtte til daglig drift.

Midlene stammer fra bankens overskudd, og målet er som tidligere år: Å støtte frivilligheten i regionen som bidrar til at lokalsamfunnene forblir gode og attraktive steder å bo og vokse opp i.

– Vi er stolte over å kunne støtte opp under det viktige arbeidet som de frivillige lagene og foreningene gjør – hver eneste dag. Driftsstøtten er et viktig og verdifullt bidrag som skal sikre gode driftsvilkår for frivilligheten, og bidra til stabilitet og utvikling i distriktet, sier Heidi Nag Flikka, administrerende banksjef i Flekkefjord Sparebank.

Helt siden Flekkefjord Sparebank ble etablert i 1837 har utvikling av lokalsamfunnet vært en sentral del av virksomheten. Flekkefjord Sparebank lever etter den samme tankegangen i dag, og ønsker å være en engasjert samfunnsaktør for lokalsamfunnene i regionen. Da er driftsmidler et viktig bidrag for frivilligheten.

– Som en av landets eldste sparebanker har vi lange tradisjoner med å støtte positive formålgjennom driftsmidler til nærmiljøet. Vi ønsker å være en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør som jobber for at de lokalsamfunnene vi er en del av skal være gode steder å bo og gode steder og vokse opp, sier Flikka.

Banken deler ut gavemidler til drift og prosjekter tre ganger i året. Neste frist for søknader om støtte til prosjektmidler er satt til 15. april.

Gi oss tilbakemelding