Logg inn

Nyheter

Gaveutdeling for regnskapsåret 2016

Gaveutdeling for regnskapsåret 2016

Som selvstendig sparebank holder vi på sparebankenes sterke tradisjon med å gi pengegaver til allmennyttige formål. Gavemidlene brukes til allmennyttige formål innen kultur, utdanning, idrett eller humanitært arbeid. Banken søker… Banken annonserte i begynnelsen av året etter søknader om gaver til drift, småinnkjøp og mindre investeringer. Følgende søkere er blitt tildelt midler: Gaveutdeling for regnskapsåret 2016

MasterCard i nett- og mobilbank

MasterCard i nett- og mobilbank

Nå har du full oversikt over saldo og bevegelser på ditt Mastercard Gold i vår nett- og mobilbank. Du har nå tilgang til ditt Mastercard Gold i nettbanken til Flekkefjord Sparebank. Her kan du enkelt sjekke saldo og betalinger som er gjort på kredittkortet ditt. Du har også…

Enda et godt år for lokalbanken!

Enda et godt år for lokalbanken!

Året 2016 føyer seg inn i rekken av gode år for lokalbanken. Resultatet er preget av et par ekstraordinære poster og reversering av nedskrivninger på verdipapirer. Veksten fortsetter og banken… Hovedtrekkene ved bankens virksomhet i 2016 kan kort oppsummeres slik; God og stabil vekst Godt driftsresultat Økte utlån Økte innskudd Resultat av ordinær drift før skatt ble på 72,8 mill…

Kundevalgmøte 20. februar 2017

Kundevalgmøte blir arrangert mandag 20. februar 2017 kl. 18.00 i Bankkjelleren. Det vil bli avholdt kundevalgmøte til valg av 3 medlemmer og 5 varamedlemmer til generalforsamlingen i henhold til vedtektenes paragraf 3-2. Alle personlige kunder som bor, eller firma som har…

På egne ben

På egne ben

Myndig? Da kan du bestemme det meste selv. Det betyr at du kan binde deg til avtaler. Hvis du ikke holder avtalene, kan det få økonomiske konsekvenser. For å hjelpe deg på veien har Finans Norge og Forbrukerombudet utarbeidet dette heftet som inneholder nødvendig  basisinformasjon om personlig økonomi som du bør ha oversikt over når du blir…

Utdeling av prosjektmidler

Flekkefjord Sparebank har delt ut 11 nye prosjektgaver med samlet beløp på ca kr. 500.000,-. Flekkefjord Sparebank har gjennom alle år delt ut gavemidler til mange gode formål. I en sparebank av vår type er det innskyterne eller kundene som er eiere. I stedet for…

Renteendring

Renteendring

Med bakgrunn i den senere tids endringer i rentemarkedet har Flekkefjord Sparebank besluttet å øke rentene på lån med inntil 0,15%. Bankens beste boligrente vil etter dette være 2,10% (nominelt) for Førstehjemslån til ungdom under 34 år. Beste rente for øvrige boliglån…

Til toppen