Enkelte kan oppleve hvit skjerm etter innlogging nettbank, trykk F5 for oppdater siden. Eller trykk refresh for å komme videre.
Logg inn

Nyheter

Vi søker etter Informasjons- og markedsmedarbeider

Vi søker etter Informasjons- og markedsmedarbeider

Flekkefjord Sparebank søker etter en informasjons- og markedsmedarbeider med teknisk innsikt for å styrke satsningen innen digitale salgs-og markedsaktiviteter. Kortfattet søknad med cv sendes til mbs@flekkefjordsparebank.no innen 10. mars.

Enda et godt år for lokalbanken!

Enda et godt år for lokalbanken!

Året 2016 føyer seg inn i rekken av gode år for lokalbanken. Resultatet er preget av et par ekstraordinære poster og reversering av nedskrivninger på verdipapirer. Veksten fortsetter og banken… Hovedtrekkene ved bankens virksomhet i 2016 kan kort oppsummeres slik; God og stabil vekst Godt driftsresultat Økte utlån Økte innskudd Resultat av ordinær drift før skatt ble på 72,8 mill…

Kundevalgmøte 20. februar 2017

Kundevalgmøte blir arrangert mandag 20. februar 2017 kl. 18.00 i Bankkjelleren. Det vil bli avholdt kundevalgmøte til valg av 3 medlemmer og 5 varamedlemmer til generalforsamlingen i henhold til vedtektenes paragraf 3-2. Alle personlige kunder som bor, eller firma som har…

På egne ben

På egne ben

Myndig? Da kan du bestemme det meste selv. Det betyr at du kan binde deg til avtaler. Hvis du ikke holder avtalene, kan det få økonomiske konsekvenser. For å hjelpe deg på veien har Finans Norge og Forbrukerombudet utarbeidet dette heftet som inneholder nødvendig  basisinformasjon om personlig økonomi som du bør ha oversikt over når du blir…

Utdeling av prosjektmidler

Flekkefjord Sparebank har delt ut 11 nye prosjektgaver med samlet beløp på ca kr. 500.000,-. Flekkefjord Sparebank har gjennom alle år delt ut gavemidler til mange gode formål. I en sparebank av vår type er det innskyterne eller kundene som er eiere. I stedet for…

Renteendring

Renteendring

Med bakgrunn i den senere tids endringer i rentemarkedet har Flekkefjord Sparebank besluttet å øke rentene på lån med inntil 0,15%. Bankens beste boligrente vil etter dette være 2,10% (nominelt) for Førstehjemslån til ungdom under 34 år. Beste rente for øvrige boliglån…

Nyhet! Straksbetaling i nettbanken

Nyhet! Straksbetaling i nettbanken

Den 22. november ble straksbetaling lansert i Flekkefjord Sparebanks nettbank. Dette betyr at du kan overføre penger umiddelbart til mottakerens konto. Valget om straksbetaling vil dukke opp under betaling dersom mottakers bank også har lansert straksbetaling. Tjenesten er gratis ut 2016.  

Nå får du en «ny» nettbank

Nå får du en «ny» nettbank

Vi har gjort noen endringer i brukergrensesnittet til nettbanken. Den aller viktigste endringen er at det nye designet fungerer like godt om du bruker telefon eller nettbrett, som stor skjerm. Noen deler av nettbanken ligger fortsatt på «gammel» løsning, og disse tilpasser seg…

Til toppen