Logg inn

Nyheter

Ny mobilbank

Ny mobilbank

Vi har lansert ny mobilbank hvor du kan bruke fingeravtrykk for å logge på, dersom mobilen din har denne muligheten. Design og layout er mer moderne og i samsvar med dagens nettbank. Den nye appen er laget for Android og iOS mobiler, og vil…

Utdelt prosjektmidler

Utdelt prosjektmidler

Flekkefjord Sparebank har delt ut 15 nye prosjektgaver med samlet beløp på kr 520.000,-. Flekkefjord Sparebank mottok 45 søknader om prosjektmidler da søknadsfristen for vårens utdelingsrunde gikk ut i april. Av disse ble 15 søknader prioritert. Banken har lang tradisjon for å dele ut…

VippsGO – flytt butikken inn i appen

VippsGO – flytt butikken inn i appen

Sett opp butikken din på 30 minutter! VippsGO er en helt ny løsning fra Vipps, som er skreddersydd for små butikker, og for lag og foreninger som har en kiosk eller et utsalgssted. Nå kan kunden bestille…

Gaveutdeling for regnskapsåret 2016

Gaveutdeling for regnskapsåret 2016

Som selvstendig sparebank holder vi på sparebankenes sterke tradisjon med å gi pengegaver til allmennyttige formål. Gavemidlene brukes til allmennyttige formål innen kultur, utdanning, idrett eller humanitært arbeid. Banken søker… Banken annonserte i begynnelsen av året etter søknader om gaver til drift, småinnkjøp og mindre investeringer. Følgende søkere er blitt tildelt midler: Gaveutdeling for regnskapsåret 2016

MasterCard i nett- og mobilbank

MasterCard i nett- og mobilbank

Nå har du full oversikt over saldo og bevegelser på ditt Mastercard Gold i vår nett- og mobilbank. Du har nå tilgang til ditt Mastercard Gold i nettbanken til Flekkefjord Sparebank. Her kan du enkelt sjekke saldo og betalinger som er gjort på kredittkortet ditt. Du har også…

Enda et godt år for lokalbanken!

Enda et godt år for lokalbanken!

Året 2016 føyer seg inn i rekken av gode år for lokalbanken. Resultatet er preget av et par ekstraordinære poster og reversering av nedskrivninger på verdipapirer. Veksten fortsetter og banken… Hovedtrekkene ved bankens virksomhet i 2016 kan kort oppsummeres slik; God og stabil vekst Godt driftsresultat Økte utlån Økte innskudd Resultat av ordinær drift før skatt ble på 72,8 mill…

Kundevalgmøte 20. februar 2017

Kundevalgmøte blir arrangert mandag 20. februar 2017 kl. 18.00 i Bankkjelleren. Det vil bli avholdt kundevalgmøte til valg av 3 medlemmer og 5 varamedlemmer til generalforsamlingen i henhold til vedtektenes paragraf 3-2. Alle personlige kunder som bor, eller firma som har…

På egne ben

På egne ben

Myndig? Da kan du bestemme det meste selv. Det betyr at du kan binde deg til avtaler. Hvis du ikke holder avtalene, kan det få økonomiske konsekvenser. For å hjelpe deg på veien har Finans Norge og Forbrukerombudet utarbeidet dette heftet som inneholder nødvendig  basisinformasjon om personlig økonomi som du bør ha oversikt over når du blir…

Til toppen