Gå til sideinnhold

Legitimasjon levert

Tusen takk for at du har oppdatert din legitimasjon!

Derfor stiller banken spørsmål

Hvorfor spør banken min etter legitimasjon?

Som bank er vi pålagt å innhente opplysninger fra kundene våre for å bekrefte kundens identitet. Dette gjøres blant annet ved å be om kopi av gyldige identifikasjonspapirer, ofte pass. Flekkefjord Sparebank må vurdere om dokumentasjon, data eller informasjon kunden har oppgitt er tilstrekkelig for å bekrefte kundens identitet.

Formålet med innhentingen er bl.a. å sikre at kundene våre ikke utsettes for økonomisk kriminalitet og for å forhindre hvitvasking og terrorfinansiering.

Kan banken min kreve kopi av pass eller andre gyldige legitimasjonsdokumenter?

Som bank er vi pliktig til å oppbevare kopi av våre kunders pass eller annen gyldig legitimasjon. Vi er nemlig pålagt å kunne dokumentere at vi kjenner våre kunder, og har dokumentert at vi har bekreftet kunders identitet. Vi kan derfor ikke tilby tjenester til kunder som ikke har identifisert seg i tråd med kravene i hvitvaskingsloven.

Bankene er pålagt i loven å registrere og lagre opplysninger og dokumenter som bekrefter kundens identitet. Derfor er det ikke tilstrekkelig at kunden har vært Flekkefjord Sparebank-kunde over flere år, eller at en ansatt hos oss kjenner kunden privat.

Hva skjer hvis jeg ikke gir banken min opplysningene de etterspør?

Som bank har vi plikt til å kjenne kundene våre, og dette krever at vi innhenter en rekke opplysninger. I første omgang vil vi innhente disse opplysningene fra kunden selv. Opplysningene kunden gir vil vi så kontrollere opp mot eksempelvis pass eller annen gyldig legitimasjon og andre kilder.

Der kunden ikke ønsker å gi fra seg informasjonen som etterspørres, kan banker være forpliktet til å nekte å etablere kundeforholdet eller avvikle kundeforholdet.

foto-724

Har du spørsmål om legitimasjon? Vi hjelper deg gjerne.

Gi oss tilbakemelding