Gå til sideinnhold
foto-1844

Konto

Vi har flere kontoer til ulike formål. Enten det er konto du skal ha lønn på, depositum konto eller noe annet har vi gode alternativer for deg.

Alt i mobilbank

Ha full oversikt over dine kontoer i nettbank

Tilgjengelig

Du kan selv opprette og administrere kontoer når du selv ønsker

Vi er tilgjengelig

Vi er lett tilgjengelig for deg om du har spørsmål knyttet til konto

Brukskonto

Brukskonto er kontoen du mottar lønn, trygd og andre inntekter på. Det er også denne kontoen du betaler regninger og knytter opp med visakort. Med brukskonto kan du også betale med AvtaleGiro, eFaktura i tillegg til betaling og overføringer i Mobil- og Nettbank.

Har du behov for en ekstra brukskonto kan du enkelt opprette dette i din nettbank

foto-888

Snakk med oss om kontoer

Foreningskonto

Foreningskonto er til den daglige driften av en forening eller lag. For å opprette konto på forening, må foreningen ha eget organisasjonsnummer. Dette får du ved registrering av lag eller foreningen i Brønnøysundregistrene.

Dersom du ikke har organisasjonsnummer for ditt lag eller forening, kan du opprette konto på deg som privatperson.

Depositumskonto

Ved utleie av bolig er det vanlig at leietaker og utleier oppretter en depositumskonto sammen. Et depositum betales inn på kontoen som sikkerhet for leieforholdet. Kontoen er sperret for uttak inntil depositumet skal frigis ved endt leieforhold.

Depositumskonto bestilles av utleier i egen privat nettbank, men opprettes i leietakers navn. Kontoen viser både i utleiers og leietakers nettbank. Begge parter benytter BankID for å signere avtalen.

Er det et firma som er utleier, bestilles depositumskonto ved å kontakte kundesenter. Signert leiekontrakt må oversendes banken.

Slik bestiller du depositumskonto i nettbanken:
  1. Velg «Meny» og «Opprett ny konto» under «Kontoer» i nettbank
  2. Fyll inn informasjonen i skjema og signer med BankID
  3. Etableringsgebyret på 250 kroner vil automatisk bli trukket fra belastningskontoen du oppgir (betales av utleier)
Dette trenger du å ha klart før depositumskonto bestilles
  • Kopi av leiekontrakt i PDF
  • Adresse til utleieenheten
  • Navn, fødsels- og personnummer, e-post og telefonnummer til leietaker.

Leietaker mottar varsel på SMS og e-post, med lenke til signeringsprosessen for depositumskontoen. Leietaker logger inn med BankID, bekrefter at avtalen er lest og forstått og signerer avtalen.

Depositumskonto blir nå opprettet og tilgjengelig i leietakers og utleiers nettbank i Flekkefjord Sparebank. Kontoen vil stå i minus inntil leietaker har overført det avtalte depositumsbeløpet til kontoen.

Regler for depositumskonto

Depositumsbeløpet kan ikke overstige seks måneders husleie. Leietaker eier kontoen og får rentene, mens utleier kan se kontoen i sin nettbank. Kontoen er sperret slik at verken leietaker eller utleier kan ta ut pengene uten samtykke fra den andre. Leietaker må være over 18 år.

Avslutning av depositumskonto

Når leieforholdet opphører, frigir utleier depositumskontoen og den blir omgjort til en ordinær brukskonto for leietaker. Dette kan gjøres av utleier i nettbanken*. Leietaker får da melding om at kontoen er frigitt, og kan bruke kontoen som en vanlig brukskonto.
*Skal bare deler av beløpet frigis, kontakt banken.

Gi oss tilbakemelding