Gå til sideinnhold

Prisliste Utlån Privatkunder

Boliglån – inntil 75 % av verdigrunnlag

ProduktNominell rente fraEffektiv rente fra
Lån inntil 2 mill. med 1. pri. pant 1fra 6,20 %fra 6,44 %
Lån 2 – 4 mill. med 1. pri. pant 2fra 6,05 %fra 6,27 %
Lån over 4 mill. med 1. pri. pant 3fra 5,95 %fra 6,14 %

1 ) Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på lånet og valgt nedbetalingstid. Priseksempler: Effektiv rente på 6,44 % er basert på boliglån kr 1.900.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 3.760.779,-.

2 ) Effektiv rente på 6,27 % er basert på boliglån kr 2.500.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 4.872.486,-.

3 ) Effektiv rente på 6,14 % er basert på boliglån kr 4.000.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 7.711.913,-.

Boliglån – inntil 85 % av verdigrunnlag

ProduktNominell rente fraEffektiv rente fra
Lån inntil 2 mill. med 1. pri. pant 1fra 6,40 %fra 6,66 %
Lån 2 – 4 mill. med 1. pri. pant 2fra 6,25 %fra 6,48 %
Lån over 4 mill. med 1. pri. pant 3fra 6,20 %fra 6,41 %

1 ) Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på lånet og valgt nedbetalingstid. Priseksempler: Effektiv rente på 6,66 % er basert på boliglån kr 1.900.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 3.831.150,-.

2 ) Effektiv rente på 6,48 % er basert på boliglån kr 2.500.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 4.965.005,-.

3 ) Effektiv rente på 6,41 % er basert på boliglån kr 4.000.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 7.895.898,-.

Boliglån Grønt

ProduktNominell rente fraEffektiv rente fra
Grønt boliglån 1fra 5,75 %fra 5,93 %

1 ) Gjelder boligeiendom med energikarakteren A eller B, samt boliger bygget 2012 eller senere. Lån gis inntil 85 % av boligens verdi. Lån gis kun til primærbolig (Bolig en bor i). Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på lånet og valgt nedbetalingstid. Priseksempler: Effektiv rente på 5,93 % er basert på boliglån kr 4.000.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 7.566.443,-.

Førstehjemslån

ProduktNominell rente fraEffektiv rente fra
Nye lån med 1. pri. pant innen 85 % av verdigrunnlag 1fra 5,75 %fra 5,95 %

1 ) Førstehjemslån er for aldersgruppen 18-33 år, og gjelder for første låneopptak til din første bolig. Forutsettes at lånet er konvertibelt til boligkredittforetak. Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på lånet og valgt nedbetalingstid. Priseksempel: Effektiv rente på 5,95 % er basert på boliglån kr 2.500.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 4.735.924,-.

Ungdomslån

ProduktNominell rente fraEffektiv rente fra
Lån med 1. pri. pant innen 85 % av verdigrunnlag 1fra 5,80 %fra 6,00 %

1 ) Ungdomslån er for aldersgruppen 18-33 år. Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på lånet og valgt nedbetalingstid. Pris eksempel: Effektiv rente på 6,00 % er basert på boliglån kr 2.500.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 4.758.457,-.

Boligkreditt (Fleksilån)

ProduktNominell rente fraEffektiv rente fra
Lån inntil 2 mill. med pant i egen bolig innen 60 % av markedsverdi 1fra 6,25 %fra 6,50 %
Lån 2 – 4 mill. med pant i egen bolig innen 60 % av markedsverdi 2fra 6,05 %fra 6,27 %
Lån over 4 mill. med pant i egen bolig innen 60 % av markedsverdi 3fra 5,95 %fra 6,14 %

1 ) Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på rammen og valgt tilbakebetalingstid. Priseksempel: Effektiv rente på 6,50 % er basert på boligkreditt med ramme kr 1.900.000,-, nedbetaling likt som annuitetslån med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og månedsgebyr kr 75,-, som gir total kostnad kr 3.778.235,-.

2 ) Priseksempel: Effektiv rente på 6,27 % er basert på boligkreditt med ramme kr 2.5000.000,-, nedbetaling likt som annuitetslån med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og månedsgebyr kr 75,-, som gir total kostnad kr 4.872.486,-.

3 ) Priseksempel: Effektiv rente på 6,14 % er basert på boligkreditt med ramme kr 4.000.000,-, nedbetaling likt som annuitetslån med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og månedsgebyr kr 75,-, som gir total kostnad kr 7.711.913,-.

Byggelån

ProduktNominell rente fraEffektiv rente fra
Byggelån til bolig med pant innen 75 % av markedsverdi 1fra 8,85 %fra 11,12 %

1 ) Byggelån er midlertidig og løper i husets byggeperiode. Når bolig er ferdigstilt erstattes byggelån med et vanlig lån med pant i boligen. Rente betales kun av benyttet kreditt. I tillegg påløper en kvartalsvis provisjon på 0,33 % av rammen. Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på byggelånsrammen. Priseksempel ved 1 års løpetid: Effektiv rente på 11,15 % er basert på ramme kr 2.500.000,-, 80 % utnyttelsesgrad, kvartalsvis kapitalisering av renter og provisjon. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 3.000,- og depotgebyr kr 750,-, som gir total kostnad kr 2.713.750,-.

Lån fritidsbolig

ProduktNominell rente fraEffektiv rente fra
Lån med 1. pri. pant innen 60 % av markedsverdi 1fra 6,70 %fra 6,96 %

1 ) Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på lånet og valgt nedbetalingstid. Priseksempel: Effektiv rente på 6,96 % er basert på lån kr 2.500.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 5.175.103,-.

Forbrukslån

ProduktNominell rente fraEffektiv rente fra
Forbrukslån 1fra 17,00 %fra 25,07 %

1 ) Effektiv rente vil avhenge av størrelsen på lånet og valgt nedbetalingstid. Priseksempel: Effektiv rente på 25,07 % er basert på lån kr 50.000,-, annuitet med 3 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 0,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 68.345,-.

Kontokreditt

ProduktNominell rente fraEffektiv rente fra
Kontokreditt 1fra 17,00 %fra 24,37 %

1 ) Forutsetter aktiv Brukskonto med lønnsinngang, og som benyttes til kortbruk og betalinger. Effektiv rente vil avhenge av størrelsen og utnyttelsen av kreditten. Priseksempel: Effektiv rente på 24,37 % er basert på kreditt med ramme kr 30.000,-, utnyttelsesgrad 80 %. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 1.000,-, provisjon 0,25 % pr kvartal, som gir total kostnad første år på kr 35.380,-.

Fastrentelån

ProduktNominell rente fraEffektiv rente fra
Fastrentelån 3 år 1fra 5,20 %fra 5,38 %
Fastrentelån 5 år 2fra 4,95 %fra 5,11 %

1 ) Effektiv rente vil avhenge av nominell fast rente, størrelsen på lånet og valgt nedbetalingstid. Priseksempel ved 3 års binding: Effektiv rente på 5,38 % er basert på boliglån kr 2.500.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 4.490.060,-.

2 ) Priseksempel ved 5 års binding: Effektiv rente på 5,11 % er basert på boliglån kr 2.500.000,-, annuitet med 25 års løpetid og månedlige etterskuddsvise terminer. I beregningen inngår etableringsgebyr kr 2.400,-, depotgebyr kr 750,- og termingebyr kr 50,-, som gir total kostnad kr 4.380.375,-.

Gebyrer Utlån

ProduktPris
Etableringsgebyr 1Kontokredittkr. 1.000,-
Byggelånkr. 3.000,-
Garantierkr. 1.000,-
Lån/Boligkredittkr. 2.400,-
Depotgebyrkr. 750,-
TerminomkostningerBoligkreditt månedsgebyr75,-
Lån, belastning uten melding50,-
Lån, belastning med melding75,-
Lån, tilsendt giro100,-
Terminutsettelsesgebyrkr. 500,-
Purregebyr– 1. gangs varselkr. 35,-
– Inkassovarselkr. 35,-

1 ) Banken tar forbehold om endringer av priser og betingelser. I tillegg kommer eventuelle offentlige gebyrer. Renten beregnes etterskuddsvis og kapitaliseres ved hvert forfall. Alle nominelle rentesatser for gjeldsbrevlån er oppgitt med utgangspunkt i månedlige terminlengder. Hvis er velger å betale med en annen hyppighet vil den nominelle rentesatsen bli omregnet slik at den samme effektive renten opprettholdes.

Gi oss tilbakemelding