Gå til sideinnhold
08 - handlenett natur

Bankens klimaregnskap

Vi skal føre klimaregnskap gjennom innrapportering til Miljøfyrtårn og jobbe for å oppfylle standardene som ligger i GHG-protokollen.

Som et ledd i å oppfylle GHG-protokollen skiller vi i vårt klimaregnskap mellom utslipp knyttet til scope 1, 2 og 3.

  • Scope 1 er knyttet til direkte utslipp. Eks. forbruk av drivstoff i våre firmabiler.
  • Scope 2 er knyttet til indirekte utslipp gjennom innkjøpt energi.
  • Scope 3 er knyttet til indirekte utslipp gjennom innkjøp av varer og tjenester. Eks. flyreiser, papirforbruk og avfallshåndtering.

Flekkefjord Sparebank skal rapportere dette for første gang for regnskapsåret 2023.

Gi oss tilbakemelding