Gå til sideinnhold
27 - treningstøy_03

Åpenhetsloven

Vi ønsker å være transparente på risiko knyttet til våre verdikjeder og etterleve Åpenhetsloven på en etterrettelig måte.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1.juli 2022 med krav om førsterapportering innen 30.juni 2023. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Flekkefjord Sparebank ser viktigheten av en slik lov og ønsker å rapportere på loven på en etterrettelig og grundig måte. Vi startet arbeidet med Åpenhetsloven sommeren 2022 og har blant annet utarbeidet en rutine for arbeidet og en kommunikasjonsplan for Åpenhetsloven. Vi har også gjennomført aktsomhetsvurdering av egen virksomhet, forretningspartnere og leverandører, og fulgt opp leverandører og forretningspartnere i risikoområder.

Resultatet av arbeidet oppsummeres i en årlig rapport (under) som publiseres hvert år innen 30.juni.

Gi oss tilbakemelding