Gå til sideinnhold

Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon ble innført per 1. juli 2006, og pålegger arbeidsgiver spring til alderspensjon for de ansatte. Fra 1. juli gjelder nye regler.

Raske beslutningsprosesser

Som lokalbank har vi korte beslutningsprosesser og rask saksbehandling

Fast bedriftsrådgiver

Personlig rådgiver er tilgjengelig for deg og bedriften.

Støtter lokalsamfunnet

Som bedriftskunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet ditt.

Dette er obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon ble innført per 1. juli 2006, og pålegger arbeidsgiver spring til alderspensjon for de ansatte. Fra og med 1. juli 2022 gjelder også nye regler.

Minimum sparing er nå 2 prosent av lønn mellom 0 G og 12 G, og skal gjelde fra første krone er tjent. Satsen for intervallet 1-12 G blir nå lagt inn i 0-12 G, og det er ikke mulig å legge inn egen sats i 0-1 G.

Innskuddsfritak

Ordningen er omfattet av et innskuddsfritak, noe som betyr at sparingen er forsikret. Dersom arbeidstaker blir ufør, vil vi fortsette sparingen for ham eller henne.

Hvem skal ha OTP?

  • OTP-avtaler skal gjelde alle ansatte fra og med 13 år.
  • Bedrifter med kun en ansatt i tillegg til eier forutsatt at den ansatte arbeider minst 75% stilling.
  • Virksomheter med bare deltidsansatte dersom samlet arbeidstid utgjør minst to årsverk.
  • Både skattepliktige og ikke skattepliktige organisasjoner.
  • Det er ikke anledning for en ansatt til å reservere seg fra medlemskap i en kollektiv pensjonsavtale.

Bedrifter som er lovpålagt å ha tjenestepensjonsordninger, er nå nødt til å spare for lønnen som ligger mellom 0 G og 1 G.

Innskuddspensjon er frivillig for selvstendig næringsdrivende, som maks kan spare 4% av lønn mellom 0 G og 12 G

Skattefrie organisasjoner kan bestemme selv at ansatte skal meldes inn i avtalen etter å ha tjent 10 000 kroner.

foto-442

Noe du lurer på, eller trenger hjelp til? Vi hjelper deg gjerne!

Gi oss tilbakemelding