Gå til sideinnhold
Summer internship 2023 gruppebilde

Se gaveutdelingen til våre summer interns

Alle summer interns har i år fått mulighet til å gi en pengegave til et valg formål. Les mer i saken under for å se hvem de har valgt.

En av Flekkefjord Sparebank sine viktigste oppgaver som lokalbank er å støtte lokale bedrifter og foreninger. Helt siden bankens etablering i 1837 har vi vært en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør som står sentralt i lokalsamfunnet. Vi gir sponsorstøtte til lokal kultur og idrett, samt støtte til gode initiativ for lokalsamfunnet gjennom vårt gavefond.

Vi legger stor vekt på å bidra til ulike formål som har en positiv effekt for lokalsamfunnet. Denne tradisjonen er med på å gjøre nærområdene til attraktive lokalsamfunn, noe som er til fordel for både lokale bedrifter og privatpersoner.

Grønnes badeforening

Rine Åsly:
Jeg valgte å støtte Grønnes badeforening med kr. 10.000. Et engasjert lokalsamfunn er viktig for de som ønsker seg tilbake til Flekkefjord, og Grønnes badeforening er absolutt en forening som bidrar til dette.

Rine Åsly Grønnes badeforening

Englevakten

Johannes Johannessen:
Jeg valgte å støtte Englevakten og deres frivillighetsarbeid. Englevakten gjør mye bra for mennesker som trenger litt ekstra hjelp, og de har blant annet faste dager hvor de deler ut gratis mat og klær.

Johannes Johanessen Englevakten

Lund frivilligsentral

Marius Bringedal:
Jeg valgte å støtte Lund frivilligsentral med kr. 10.000. Denne støtten vil blant annet bli brukt til opprettelsen av en gruppe for pårørende av mennesker med demens.

Marius Bringedal Lund frivilligsentral

Lund omsorgssenter

Aleksandra Vida:
Jeg har valgt og støtte Lund omsorgssenter som står sentralt i lokalsamfunnet på Moi og hos meg. Derfor ønsket jeg å gi gaven på kr. 10.000 til deres flott arbeid. Omsorgssenteret er et livsglede-senter for de eldre, og de ønsker å bruke støtten til kjøp av en ny sykkel.

Aleksandra Vida Lund omsorgssenter

Lyngdal IL

Caroline Våge Skårdal:
Jeg valgte å støtte Lyngdal IL og deres flotte arbeid rundt Lyngdal Cup, som de er i full gang med å klargjøre. Jeg ville gi denne gaven på kr. 10.000 for å takke for all innsats og dugnadsarbeid under cupen.

Caroline Våge Skårdal Lyngdal IL

Kvinesdal skolekorps

Lenea Norås:
Jeg ønsket å gi et bidrag til Kvinesdal skolekorps på kr. 10.000. Skolekorpset er et flott tilbud, som har mange aktive medlemmer. Det er et sted hvor unge mennesker kan være sosiale og dyrke sine kulturelle interesser.

Lenea og Kvdal skolekorps redigert

BUA Sira

Eirik Osen:
Jeg valgte å støtte BUA Sira med kr. 10.000. Ønsket mitt er at BUA skal fortsette med deres gode arbeid for å tilby ulike aktiviteter til alle innbyggerne på Sira.

Eirik Osen BUA Sira

Game of Lister

Kristian Andreassen:
Som en del av «banksjef for en dag», valgte jeg å støtte Game of Lister med kr. 25.000. Game of Lister er et tilbud som er til for alle, enten du er syv eller 80 år. De bidrar til et variert tilbud i Farsund og et spirende lokalmiljø.

DSC07335

Skrutrekkeren

Sebastian Versland:
I forbindelse med «banksjef for en dag» valgte jeg å gi gaven på kr. 25.000 til Skrutrekkeren. Dette er et flott alternativ for de unge i lokalsamfunnet som ønsker en plass hvor de kan «mekke», og gjøre noe annerledes enn hva hverdagen har å tilby.

DSC07456

Hvis du ønsker, kan du lese mer om Flekkefjord Sparebank sitt gavefond og sponsorstøtte her.

Gi oss tilbakemelding