Gå til sideinnhold
Angelika2

Økonomisk innsikt er nøkkelen til økonomisk likestilling

I Norge, kjent for sin progressive tilnærming til likestilling, kan det være overraskende å se statistikker som fremdeles avslører et tydelig lønnsgap mellom kjønnene. Spesielt i Agder, hvor kvinner ofte arbeider deltid og opplever betydelige lønnsforskjeller sammenlignet med menn, er det et presserende behov for økt bevissthet.

Selv om Norge har kommet langt på mange områder av kjønnslikestilling, viser nylig utgitte skattelister og rapporter om finansiell kunnskap, at det fortsatt er et gap når det gjelder kvinners økonomiske posisjonering. Dette lønnsgapet kan ha langvarige konsekvenser for kvinners økonomiske uavhengighet og trygghet.

Lønnsforskjeller og deltidsarbeid blant kvinner i Agder er ikke bare et symptom på et større sosialt problem, men også en katalysator for økonomisk ustabilitet. Kombinert med yrkesvalg og karriereavbrudd knyttet til omsorgsansvar, blir kvinners økonomiske valg enda mer kritiske.

Forståelsen av at vi ikke kan endre våre interesser eller vår frihet til å velge hvordan vi lever våre liv over natten, er grunnleggende. Det jeg mener er essensielt er at vi anerkjenner viktigheten av å ta informerte beslutninger, spesielt når det gjelder familie og økonomi. Dette handler ikke bare om hvorvidt alle kvinner eller menn skal arbeide fulltid; det handler om å foreta valg som er basert på klar forståelse og innsikt, slik at vi kan møte konsekvensene av disse valgene med ansvarlighet og forberedelse.

Det er flere tiltak man kan ta for å sikre økonomisk trygghet for begge parter i et forhold. Dette strekker seg langt forbi grunnleggende økonomiske aspekter som lån og sparing. Det handler om livsvalg – om hvordan vi ønsker å leve, om hva som er mulig for oss, og om å sikre økonomisk stabilitet uavhengig av hva fremtiden bringer. I denne sammenhengen er økonomisk rådgivning ikke bare en tjeneste; det er en essensiell ressurs som kan veilede oss gjennom de komplekse veiene av økonomisk planlegging, og hjelpe oss med å bygge en fremtid som reflekterer både våre drømmer og våre realiteter.

I lys av forskjellene vil jeg anbefale særskilt at kvinner tar aktive grep for å sikre sin økonomiske fremtid:

1.     Inngå klare avtaler ved samlivsstart. En åpen dialog om økonomi, inkludert informasjon om lån, gjeld, inntekter og utgifter er essensielt. En skriftlig avtale kan bidra til å unngå fremtidige misforståelser.

2.     Det er viktig å ha kontroll og oversikt over egne og partnerens økonomiske situasjon, inkludert gjennomgang av bankutskrifter og selvangivelser.

3.     Ha full oversikt over økonomiske avtalers innhold og søk rådgivning ved usikkerhet. Når det gjelder rådgivning i bank så anbefaler vi at begge parter møter opp for å få lik informasjon og skreddersydd rådgivning som tar hensyn til den enkeltes drømmer, ønsker og muligheter.

4.     Valgfrihet er fantastisk, og i noen perioder av livet kan man ha et sterkt ønske om å prioritere barn og familie. Det jeg ønsker å belyse er at man må være bevisst konsekvensene av å ofre egen karriere, og sørge for klare avtaler om økonomisk kompensasjon eller støtte.

5.     Prioriter personlig sparing og investeringer, og sørg for at begge parter er aktivt engasjerte i økonomiske beslutninger.

Ved å øke bevisstheten og tilgjengeligheten til økonomisk utdanning og rådgivning, kan vi skape et mer balansert og likestilt samfunn. Målet må være å sikre at alle har de verktøyene og kunnskapene de trenger for å oppnå økonomisk selvstendighet og trygghet.

Angelika Handeland,

Leder i Flekkefjord sparebank for salg, marked og organisasjonsutvikling.

Gi oss tilbakemelding