Gå til sideinnhold
Heidi2

Adm. banksjef Heidi Nag Flikka trer inn som leder for interimstyre i Frendegruppen

Frendegruppen skal koordinere og utvikle samarbeidet mellom medlemmer, representere banker på utvalgte områder og synliggjøre samarbeidet som et attraktivt alternativ til tett integrerte allianser. 

Frendegruppen er en paraplyorganisasjon uten mål om eget overskudd og hvor det er selskapene selv som har direkte og valgfritt eierskap i et eller flere av produktselskapene. De tilknyttede produktselskapene er Balder Betaling, Frende Forsikring, Brage Finans, Norne Securities og Verd Boligkreditt.

Gruppen har etablert et interimstyre for å gjennomføre opprettelsen av samarbeidsselskapet. Interimstyret skal fungere som et midlertidig styre inntil et permanent styre er valgt, tentativt i andre kvartal av 2024.

Heidi Nag Flikka, administrerende banksjef i Flekkefjord Sparebank, trer inn i rollen som leder for interimstyret. Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør går inn som nestleder. Øvrige styremedlemmer er Pål Strand (Sparebanken Øst), Jan Erik Kjerpeseth (Sparebanken Vest), Bjørn Asle Hynne (Aasen Sparebank) og Vidar Skaar (Varig Nordmøre og Romsdal). Bent Eidem (LOKALBANK) og Espen Nilsen (De Samarbeidende Sparebanker) har rolle som observatør i styret.

– Jeg gleder meg til å bidra til å bygge det gode samarbeidet mellom bankene og forsikringsselskapene i Frendefamilien videre. Et kostnadseffektivt samarbeidsalternativ som setter bankene i sentrum, og som kan bidra til at bankene fortsetter å være blant de best drevne bankene også i fremtiden, sier Heidi Nag Flikka.

Hans Olav Ingdal gikk 23. januar ut av rollen som konserndirektør for Banking Services i Sparebanken Vest for å bli daglig leder i Frendegruppen. Ingdal vil sammen med interimstyret og et påfølgende permanent styre lede den administrative opprettelsen av selskapet, etablere det nødvendige regulatoriske rammeverket og sette strategisk retning for samarbeidet.

– Vårt mål er å bli det foretrukne samarbeidsselskapet for banker som er opptatt av langsiktig selvstendighet og valgfrihet, sier Ingdal.

Gi oss tilbakemelding