Gå til sideinnhold

Gruppeliv

Gruppeliv gir en engangsutbetaling til etterlatte hvis din ansatte dør. Du kan også knytte dekninger om uførhet til forsikringen. 

Dette dekker gruppelivsforsikringen

Hos Frende kan du velge dekninger som er tilpasset behovet til bedriften din. Livsforsikring er obligatorisk før du velger flere dekninger. 

Se hva forsikringen dekker og hvilke tilleggsdekninger du kan velge i tabellen under. 

Fleksible løsninger  og valgfrihet gir dine ansatte gode ordninger og gjør din bedrift konkurransedyktig på arbeidsmarkedet. I tillegg til å forsikre dine ansatte ved død, kan du knytte flere dekninger til avtalen. Du kan velge melom to ulike uføreforsikringer, samtidig som du også kan legge til ektefelle-/samboerforsikring, forsørgertillegg og barnetillegg.

Flere dekninger i vår gruppelivsordning kan tegnes med avtrapping. Slik kan avtalen tilpasses bedriftens økonomi.

Avtrapping betyr at forsikringsssummene blir lavere ved stigende alder. De fleste vil ha lavere økonomiske forpliktelser med alderen, og derfor kan det vurderes om man ønsker en avtrapping i forhold til noen av dekningene i ordningHos oss kan du velge å knytte en uføreforsikring til avtalen. Vi tilbyr en moderne løsning tilpasset dagens trygdesystem.

Vår uføreforsikring med engangsutbetaling gir den ansatte rett på forskuttering når han eller hun har vært borte fra arbeid i et år. Etter et år fravær fra arbeidslivet, vil ikke den ansatte lenger få utbetalinger som tilsvarer sin tidligere lønn, derfor er det svært viktig med en forsikring som sikrer inntekt.

Hvis du trenger hjelp til å opprette nytt selskap er Altinn til god hjelp.

Mars-550

Trenger du hjelp eller lurer på noe?

— Vi har dyktige lokale rådgivere som kjenner din bedrift, har lokalkunnskap og hjelper deg der du er.

Kim Ingebretsen, leder BM

Raske beslutningsprosesser

Som lokalbank har vi korte beslutningsprosesser og rask saksbehandling

Fast bedriftsrådgiver

Personlig rådgiver er tilgjengelig for deg og bedriften.

Støtter lokalsamfunnet

Som bedriftskunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet ditt.

Gi oss tilbakemelding