Gå til sideinnhold

Lån og finansiering

Vi hjelper deg å finne riktig finansieringsløsning basert på virksomhetens situasjon, størrelse og behov.

Raske beslutningsprosesser

Som lokalbank har vi korte beslutningsprosesser og rask saksbehandling

Fast bedriftsrådgiver

Personlig rådgiver er tilgjengelig for deg og bedriften.

Støtter lokalsamfunnet

Som bedriftskunde hos oss gir du tilbake til lokalsamfunnet ditt.

Lån og finansiering

Vi tilbyr bedriftslån/-kreditt og finansiering til bedrifter med tilknytning til Flekkefjord, Lund, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Lindesnes.

Garantier

En bankgaranti er et bindende løfte fra banken om å utbetale et bestemt beløp til en tredjeperson, dersom bankens kunde ikke oppfyller sine forpliktelser i et kontraktsforhold i henhold til de forutsetninger som er oppgitt i garantiteksten. Banken går i kraft av sin kredittverdighet inn mellom partene i en transaksjon, og eliminerer på denne måten risikoen i transaksjonen. Flekkefjord Sparebank kan tilby alle former for bankgarantier både i NOK og utenlandsk valuta.

Leasing

Denne finansieringsformen gir deg som kunde (leietaker) muligheten til å disponere effektivt og moderne utstyr – uten å belaste egenkapitalen unødvendig. Flekkefjord Sparebank tilbyr leasing gjennom vårt eget selskap Brage Finans.

foto-442

Snakk med oss om å bli bedriftskunde

Trenger du hjelp eller råd til å søke om tilskudd? Våre rådgivere hjelper deg med tilskuddsordningen.

Gi oss tilbakemelding