Gå til sideinnhold
ima209981

Likviditetslån med statsgaranti

Dette er en krevende situasjon for bedrifter i regionen vår, og vi vet at mange er bekymret for fremtiden. Nå kan små og mellomstore bedrifter søke likviditetslån for å komme seg gjennom den vanskelige tiden.

Myndighetene har stilt følgende krav til likviditetslån SMB:

 • Garantiordning gjelder lån til små og mellomstore bedrifter som grunn av Koronautbrudd står overfor akutt likviditetsmangel
 • Små og mellomstore bedrifter, definert på konsolidert nivå/konsern med:
  • Færre enn 250 årsverk og
  • årlig omsetning under 492 millioner kroner og
  • samlet balanse under 423 millioner kroner
 • Ordningen gjelder bare bedrifter som forventes å være lønnsomme under normale markedsforhold, noe som krever positiv egenkapital ved utgangen av 2019 og positivt resultat før Koronautbruddet kom til Norge.
 • Likviditetslån til hver bedrift skal ikke overstige det laveste av;
  • To ganger lønnskostnader i 2019 (evt. beste anslag for ny-oppstartede selskap)
  • 25% av omsetningen i 2019
  • Bedriftens beregnede likviditetsbehov
  • 50 millioner kroner

Gi oss tilbakemelding